Akkoord tussen politiebonden en Dijkstal blijft uit

DEN HAAG, 12 DEC. De politiebonden en minister Dijkstal (binnenlandse zaken) zijn er gisteravond niet in geslaagd het conflict over een nieuwe CAO voor de 40.000 politieagenten op te lossen.

Dijkstal en de bonden spraken met de commissie-Albeda, die bemiddelt in het al maandenlang slepende CAO-conflict. De commissie had een integraal voorstel gedaan voor een oplossing. Zowel Dijkstal als de bonden plaatsten kritische kanttekeningen bij het voorstel dat Albeda op tafel legde. De commissie-Albeda heeft toegezegd alle vragen van Dijkstal en de politiebonden donderdag te beantwoorden in het eindadvies.

“De bal ligt nu bij de commissie”, zei minister Dijkstal na afloop. “Dit is een nuttige stap in het hele proces, maar ik kan nog geen inschatting maken of het eindadvies beide partijen weer aan de onderhandelingstafel brengt. Ik kan zelf nog niet beoordelen of het brede advies dat Albeda uitbrengt binnen het financiële kader ligt van de afspraken die binnen het kabinet zijn gemaakt.”

Ook de politiebonden namen nog geen voorschot op het eindoordeel van Albeda. Zij maakten na afloop van de hoorzittingen duidelijk dat het voorstel dat Albeda maandagavond op tafel legde nog lang niet voldoet “aan onze vrij harde voorwaarden”.

Het belangrijkste geschilpunt tussen de politiebonden en Dijkstal is het voornemen van de minister van binnenlandse zaken om de inconveniënten-toeslag te schrappen. Iedere agent krijgt, of hij nu onregelmatig werkt of niet, een vaste toelage voor onregelmatigheid. Dijkstal wil deze toeslag, voor een agent 12,5 procent van het loon, alleen geven wanneer een agent onregelmatig werkt. De bonden keren zich fel tegen dit voorstel. De commissie-Albeda stelt voor de onregelmatigheidstoeslag per 1 juli volgend jaar te vervangen door een zogeheten operationele toelage. Veertig procent van de vaste component van de huidige regeling zou dan worden ingebouwd in het salaris, dat daardoor met twee procent stijgt.

Daarnaast is in het voorstel van Albeda opgenomen een loonstijging per 1 januari 1996 met 0,5 procent en per 1 juli 1996 met nog eens eenzelfde percentage. Bovendien stijgen de lonen met terugwerkende kracht tot 1 juli 1995 met 0,5 procent, aangevuld met nog eens 0,5 procent, bestemd voor de financiering van de operationele toelage. Albeda denkt aan een CAO die loopt tot 1 januari 1997 en wil een jaar later de arbeidsduur verkorten van 38 naar 36 uur.