Westinghouse verkoopt divisie defensie-elektronica

Het Amerikaanse conglomeraat Westinghouse verkoopt zijn divisie defensie-elektronica voor ruim twee miljard dollar. Ook een kleiner bedrijfsonderdeel wordt afgestoten, zo maakte Westinghouse bekend.

In Amerikaanse kranten wordt verondersteld dat met het kleinere bedrijfsonderdeel wordt bedoeld de meubelfabrikant Knoll die Westinghouse twee jaar geleden vergeefs poogde kwijt te raken.

Met de opbrengst van de te verkopen belangen hoopt het concern in totaal 3,2 miljard dollar tot 3,5 miljard dollar (5,2 miljard tot 5,6 miljard gulden) binnen te krijgen. Voor Wall Street-analisten kwam het besluit niet als een verrassing. Westinghouse heeft de opbrengst van deze bedrijfsonderdelen nodig om een deel van de kostprijs te financieren van de overneming van het Amerikaanse tv-station CBS, waarover onlangs overeenstemming is bereikt. Die overneming vergde 5,4 miljard dollar (8,7 miljard gulden), een bedrag dat Westinghouse grotendeels heeft moeten lenen en waarvan 2,5 miljard dollar binnen tweeëneenhalf jaar moet worden afgelost.