Regio heeft veel belang bij redding; Amsterdam dringt aan op steun Fokker

AMSTERDAM, 11 DEC. De regio Amsterdam heeft vandaag een klemmend beroep gedaan op minister Wijers (economische zaken) om Fokker financieel te steunen.

Nadat Fokker zelf eerder al TNO het belang van het bedrijf voor de Nederlandse economie had laten onderzoeken, heeft Amsterdam hetzelfde gedaan voor de eigen regio. Namens de stad Amsterdam en de regio hebben burgemeester Patijn, voorzitter De Vilder van de Kamer van koophandel en voorzitter Koppenol van de Amsterdamse Industrie Vereniging (AIV) de bewindsman vanmorgen een rapport aangeboden waaruit blijkt dat het wegvallen van Fokker zeer nadelige gevolgen zou hebben voor de industriële ontwikkeling van de Amsterdamse regio. In de Amsterdamse regio wordt ongeveer 10 procent van het totale Nederlandse bruto nationaal produkt geproduceerd. Fokker neemt daarvan slechts een kleine 1 procent voor zijn rekening. Maar volgens het onderzoeksrapport blijkt bij nadere beschouwing dat de economische impact van het bedrijf veel groter is.

Indien Fokker zou verdwijnen betekent dat in de regio het verdwijnen van circa 3.400 banen (direct en indirect), zo blijkt uit het rapport, dat is opgesteld door de Stichting Economisch Onderzoek van Universiteit van Amsterdam. Fokker is de grootste industriële werkgever in de Amsterdamse regio met een belangrijke spin off naar andere bedrijven. Van de Nederlandse toeleveringen aan Fokker komt 40 procent uit de Amsterdamse regio. In dat gebied bevinden zich circa 400 toeleveranciers van de vliegtuigbouwer. Daaronder bevinden zich kennisintensieve bedrijven (bv. metaalprodukten, fijnmechanica, elektrotechniek, informatietechnologie) en kennisintensieve diensten (waaronder als belangrijkste het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR dat voor 40 procent afhankelijk is van Fokker-opdrachten).

Maar behalve directe en indirecte werkgelegenheid valt met het omvallen van Fokker volgens AIR-voorzitter ir. P. Koppenol ook een van de belangrijkste generatoren van industrieel onderzoek en ontwikkeling weg. In de regio neemt Fokker 47 procent voor zijn rekening van wat er in eigen huis aan onderzoek wordt verricht en 30 procent van wat er in de regio wordt aangekocht en uitbesteed. Het gaat daarbij om bijna de helft van de arbeidsjaren die in de regio met onderzoek en ontwikkeling gemoeid zijn.

“Fokker is de spin in het web van de high tech industrie in de Amsterdamse regio en in nog sterkere mate van de inspanning op het gebied van onderzoek en ontwikkeling”, zegt Koppenol, oud-topman van het ingenieursbureau Comprimo. Hij vindt het alleszins de moeite waard om te proberen Fokker voor de Amsterdamse regio - waar het aandeel van de industrie de laatste jaren is teruggelopen van 25 tot 12 procent - en voor Nederland te behouden. “Fokker lijdt aan een onuitroeibaar gebrek aan waardering voor de maak-industrie in ons land. Als je dat bedrijf sluit, verdwijnt de vliegtuigindustrie uit ons land en komt nooit meer terug.” Steunverlening aan Fokker is naar de mening van Koppenol gerechtvaardigd omdat “de crisis in de luchtvaartindustrie tijdelijk is en Fokker in een uitstekende positie verkeert om in de toekomst weer winstgevend te worden”. Het toenemend aantal orders voor vliegtuigen wereldwijd is nu al duidelijk zichtbaar en ook Fokker boekt meer orders, aldus Koppenol.