Regering verdedigt beoogd mestbeleid

DEN HAAG, 11 DEC. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt het voorgenomen mestbeleid van het kabinet, net als de andere regeringsfracties “een zeer verdedigbaar compromis”. Het CDA beschuldigt de ministers Van Aartsen (landbouw) en De Boer (milieu) ervan dat zij door hun optreden “het draagvlak in de samenleving voor het mestbeleid hebben verkwanseld”. Dit bleek vanmorgen in de Tweede Kamer tijdens het debat over het mestbeleid van het kabinet.

Ruim 250 varkensboeren overrompelden de veiligheidsdienst van de Tweede Kamer door zich tegen zeven uur vanmorgen al te melden voor een plaatsje op de publieke tribune. Met dit doel voor ogen waren de meesten rond half vijf in alle delen van het land in auto's gestapt op weg naar Den Haag. Op deze wijze wilden de boeren, evenals ze dat zaterdag in de Utrechtse veemarkthallen deden, de politieke partijen nog eens laten weten dat de plannen voor het mestbeleid op deze wijze geen doorgang moeten vinden.

De heffingen die boeren moeten betalen voor kleine overtredingen zouden volgens Kamerlid Huys (PvdA) omlaag kunnen. Voor de eerste vijf kilo boven de 'verliesnorm' zou volgens Huys een boete van twee gulden gerekend moeten worden en niet de vijf gulden van het kabinet. De PvdA pleit er voor om naast een systeem van heffingen ook een bonussysteem voor boeren in te voeren. “Aan hen die zich wel aan de eisen houden zou een premie betaald moeten worden”, aldus Huys.

Pagina 3: 'Beloon boer die onder mestnormen blijft'

Het CDA wil een heffing van vijf gulden voor de eerste vijftien kilo overschrijding. Net als de PvdA wil het CDA ook de boeren belonen die wel onder de normen werken.

Het CDA wil de verliesnormen minder streng maken dan het kabinet voorstelt. Voor fosfaat zou dat aan maximale overbemesting in 1998 vijftig kilo moeten zijn en in het jaar 2000 45 kilo fosfaat per hectare. Een evaluatie in 2000 zal uit moeten wijzen of de normen haalbaar zijn. “Daarna zien we wel verder”, aldus Esselink. De PvdA wil vooralsnog niet tornen aan de voorgestelde normen. De PvdA is er voorstander van dat alle veehouders een mineralenboekhouding in zullen leveren, in tegenstelling tot het kabinet die alleen de grote vervuilers een mineralanaangifte wil laten doen.

“Een groot deel van de landbouw wordt ontheven van een uitdagend en effectief instrument. Het is namelijk niet zo dat per definitie extensieve bedrijven minder milieu belastend zijn dan intensieve bedrijven”, aldus Huys. Kamerlid Esselink (CDA) wil ook dat “zo snel mogelijk alle veehouders in het aangiftesysteem zullen vallen”.

Kamerlid Huys (PvdA) heeft vandaag voorgesteld om in elke provincie twintig proefboerderijen in te richten, die als voorbeeld moeten dienen voor een verantwoord mestbeleid.