Peres: 'hoge prijs' voor Syrische vrede

TEL AVIV, 11 DEC. In navolging van de vermoorde Israelische premier Yitzhak Rabin is ook diens opvolger Shimon Peres bereid voor vrede met Syrië vrijwel de gehele Hoogvlakte van Golan, tot de internationale grens, op te geven. De 'internationale grens' tussen Israel en Syrië ligt wat oostelijker dan de bestandslijnen van juni 1967 en houdt Syrië op enkele kilometers van het noordelijke deel van het meer van Tiberias.

De Israelische tv meldde gisteravond dat Peres in de papieren van Rabin een geheim document heeft aangetroffen waarin Rabin dit aan de Amerikaanse president Bill Clinton heeft toegezegd. Volgens dit bericht was Peres van die belofte niet op de hoogte, al heeft de huidige premier zich verscheidene malen als minister van buitenlandse zaken wel in die zin heeft uitgesproken en de Golan “Syrisch gebied” genoemd. “De meeste Israeliërs kennen de prijs die we voor vrede met Syrië moeten betalen”, zei Peres in het vliegtuig op weg naar de VS. Volgens Peres staat de meerderheid van het Israelische volk achter zijn politiek om voor vrede met Syrië een hoge prijs te betalen.

Enkele uren voor zijn onderhoud met de Amerikaanse president Bill Clinton, vanavond, liet Peres via de Israelische correspondenten, die hem op zijn reis naar de VS vergezellen, weten aan een vredesregeling met Syrië de hoogste prioriteit te geven. Het blad Ha'arets citeert vanmorgen politieke kringen in het gezelschap van Peres volgens welke president Clinton zich persoonlijk zal inspannen om een doorbraak in het Israelisch-Syrisch vredesoverleg te bewerkstelligen. Er is reeds sprake van een pendelmissie van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Warren Christopher tussen Jeruzalem en Damascus op korte termijn.

Premier Peres is er met Amerikaanse hulp op uit een Israelisch-Syrische vrede tot het vertrekpunt te maken van een totale vredesregeling in het Midden-Oosten zodat er een einde komt aan de oorlogstoestand in dit deel van de wereld. Terwijl Rabin de nadruk legde op de veiligheidsproblematiek in het vredesoverleg met Syrië, is Peres voor een simultane aanpak van de voornaamste vredeselementen, zodat het palet van wederzijdse concessies groter wordt.

Minister van bouwnijverheid Binyamin Ben Eliezer heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven aan de bouw van honderd woningen in de Israelische stad Katzrin op de Golan. Dat heeft Sammy Bar-Lev, de burgemeester van Katzrin, gisteren bekendgemaakt. Volgens hem is de goedkeuring van de bouw het resultaat van een onderhoud tussen Peres en vertegenwoordigers van de Israelische nederzettingen op de Golan dat vorige week plaatshad.