Nederlandse troepen naar noordwesten van Vitez

DEN HAAG, 11 DEC. De 1.700 man van de Nederlandse grondtroepen voor de VN-vredesmacht in Bosnië zullen ten noordwesten van Vitez worden gelegerd in tenten. Zij moeten patrouilleren langs de scheidingslijn tussen de Bosnisch-Kroatische Federatie en Bosnisch-Servisch gebied. Het gebied leent zich uitstekend voor 'hit and run'-acties en strekt zich uit van Bihac tot Zenica.

Dit schijft minister Voorhoeve (defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij geeft aan dat de Nederlanders moeten opereren in lastig terrein. Het is heuvelachtig en onder de winterse omstandigheden vormt de begaanbaarheid een probleem. Verder bevinden zich in voormalig Joegoslavië veel landmijnen. Gewapend verzet tegen de implementatiemacht is mogelijk. “De vaak slecht gedisciplineerde gewapende elementen en strijdgroepen in Bosnië beschikken over veel lichte wapens en soms ook zware wapens”, aldus Voorhoeve.

De commandant van de Britse divisie, waartoe de Nederlanders behoren, is van oordeel dat zijn troepen een robuuste houding moeten aannemen. Daartoe is het Nederlandse bataljon, volgens Voorhoeve, uitgerust met een veelheid aan midddelen. Aan het bataljon worden ook een peloton van het Commando's toegevoegd en enkele 'koudweerspecialisten'.

Voorhoeve schrijft dat aan de vredesoperatie risico's zijn verbonden. Onderlinge steunverlening, geïntegreerd optreden en eenheid in commando-voering, zoals bij de NAVO gebruikelijk is, zijn daarbij essentieel. Deze factoren gevoegd bij de opleiding, de samenstelling, bewapening, vuur- en luchtsteun maken de aan de Nederlandse eenheden gegeven taak uitvoerbaar, aldus Voorhoeve.