Kwasniewski 'loog', maar wordt wel president

WARSCHAU, 11 DEC. De onlangs tot president van Polen gekozen Aleksander Kwasniewski heeft de kieswet geschonden door te liegen over zijn universitaire opleiding. Niettemin is de verkiezingsuitslag geldig, omdat niet te meten is of, en zo ja in hoeverre, de uitslag door die leugen is beïnvloed.

Tot die uitspraak kwam zaterdag het Poolse Hooggerechtshof, dat na de presidentsverkiezingen van 19 november meer dan 600.000 klachten heeft binnengekregen van Poolse organisaties en kiezers die vonden dat sprake is geweest van fraude en misleiding. Bij de verkiezingen versloeg Kwasniewski de zittende president, Lech Walesa, met een verschil van slechts 3,4 procent.

De meeste klachten concentreerden zich op de bewering van de ex-communist Kwasniewski over zijn opleiding. Hij heeft opgegeven te zijn afgestudeerd in economie en een graad te hebben gehaald aan de universiteit van Gdansk. Dat is gebleken niet waar te zijn: Kwasniewski heeft zijn studie niet afgemaakt, en hij heeft derhalve 'gelogen', zo oordeelde het Hooggerechtshof.

Die leugen is echter geen aanleiding geworden de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren en nieuwe verkiezingen te laten houden, zo vonden de zeventien rechters na zes uur vergaderen. De belangrijkste reden is dat niet na te gaan is hoeveel electoraal voordeel de leider van de ex-communistische partij SLD van zijn leugen heeft gehad. De uitspraak was overigens niet unaniem.

In kringen van de oppositie is teleurgesteld gereageerd op de uitspraak en is gezegd dat Kwasniewski's imago door de uitspraak zwaar is aangetast en dat hij zijn ambtstermijn onder een hoogst ongelukkig gesternte begint. Sommige oppositionele politici spreken van een 'Pools Watergate'. De toekomstige president zelf - hij wordt op 23 december geïnstalleerd - keerde gisteren in Warschau terug na een verlengde vakantie in Spanje. Hij uitte zich daarbij voor het eerst over de kwestie van zijn vooropleiding en bood de Polen zijn excuses aan - niet zozeer wegens de leugen als wel wegens “de emoties” waaraan hij hen heeft blootgesteld.

Kwasniewski's critici willen hem voor het staatstribunaal dagen, dat het bedrag van overheidspersoneel onderzoekt. (Reuter, AFP)