Kritiek op verkiezingen Kazachstan

ALMATY, 11 DEC. In Kazachstan is zaterdag een nieuw parlement gekozen, in verkiezingen die door internationale waarnemers zijn gehekeld als ondemocratisch.

De kiezers brachten hun stem uit voor 67 zetels in de 'tweede kamer' van het parlement. Het was de tweede keer in ruim een jaar dat ze dat deden. De verkiezingen van vorig jaar werden ongeldig verklaard wegens de vele onregelmatigheden. Vooral de praktijk van het 'meervoudig stemmen' - waarbij éék kiezer tevens stemt voor een soms omvangrijk aantal familieleden en vrienden - werd vorig jaar gehekeld. Die praktijk kwam echter ook zaterdag op grote schaal voor.

Volgens de voorzitter van de kiescommissie, Joeri Kim, zijn de Kazachen er zaterdag in geslaagd 43 van de 67 zetels in het parlement te vullen. In die disctricten kreeg een van de kandidaten een absolute meerderheid. Voor de overige zetels is een tweede ronde nodig. Kim weigerde te zeggen welke kandidaten van welke partijen zaterdag zijn gekozen. De Kazachse oppositie heeft heftig geprotesteerd tegen het verbod, op de kiesbiljetten de naam van de partij van de kandidaat te vermelden. Als gevolg daarvan waren kandidaten uitsluitend aangewezen op hun persoonlijke naamsbekendheid.

Het parlement zal overigens maar zeer beperkte bevoegdheden hebben. President Nazarbajev regeert per decreet sinds hij in de lente het vorig jaar gekozen parlement naar huis stuurde. In augustus werd Kazachstan na een referendum een presidentiële republiek, met uitgebreide volmachten voor de president. Het parlement kan geen wetten opstellen en kan worden ontbonden als het zijn vertrouwen in de regering opzegt en kan de president niet afzetten. (Reuter, AP, AFP)