Kok ontbiedt fractieleiders Eerste Kamer

DEN HAAG, 11 DEC. De voorzitters van de senaatsfracties van de drie coalitiepartijen moeten morgenochtend bij premier Kok komen. Hoewel formeel geen reden voor de ontbieding bekend is gemaakt zei voorzitter Korthals Altes van de VVD-fractie in de Eerste Kamer te verwachten dat Kok morgen over de Nabestaandenwet wil spreken. “Ik heb de indruk dat het meer gaat over de Nabestaandenwet dan over de ecotax”, zei Korthals Altes vandaag.

Zowel de behandeling van de Nabestaandenwet, die in de plaats moet komen van de Algemene weduwe- en wezenwet, als de ecotax, de kleinverbruikersbelasting op energie, ligt gevoelig in de Eerste Kamer. Het is nog onbekend hoe de VVD-fractie dinsdag zal stemmen over de kleinverbruikersheffing op energie. Woordvoerder De Haze Winkelman zei er vorige week niet veel in te zien.

Als het wetsvoorstel over de nabestaanden het niet haalt betekent dat een grote tegenvaller voor het kabinet. Dat kan een belangrijke rol spelen als de regering medio volgend jaar een tussenstand opmaakt over de uitvoering van de maatregelen in het regeerakkoord op het gebied van de sociale zekerheid.

Ook de ecotax betreft een politiek gevoelig onderwerp.

Volgens de voorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, L. van Leeuwen, staat de uitnodiging van Kok aan de drie fractievoorzitters haaks op het voornemen van de coalitie dat “het dualisme in deze coalitie voluit de kans zou krijgen”. Van Leeuwen zei zich niet te kunnen herinneren dat hijzelf of zijn voorganger A. Kaland ooit door Koks voorganger, oud-premier Lubbers, op het Torentje is ontboden.