KBB-concern verwacht lager netto resultaat

ROTTERDAM, 11 DEC. Het detailhandelsconcern Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) verwacht dat de winst over het boekjaar 1995/96 lager zal uitkomen dan in het voorgaande boekjaar. KBB schrijft de lagere winst toe aan tegenvallende verkopen in de warenhuizen van het concern, Bijenkorf en Hema.

KBB maakte vanmorgen bekend dat het preciese resultaat moeilijk is te voorspellen, doordat de voor de omzet belangrijke maand december nog niet is afgelopen. Maar het concern verwacht dat het netto resultaat uit gewone bedrijfsoefening in ieder geval lager zal uitkomen dan de netto winst van 122,7 miljoen gulden in 1994/95. Op de Amsterdamse effectenbeurs was de koers van KBB, die vrijdag sloot op 107 gulden, omstreeks het middaguur drie gulden gedaald.

De neerwaartse bijstelling van de winst van KBB is gevolg van een bredere trend. KBB's concurrent Vendex, eigenaar van de V&D-warenhuizen, repte ook al eerder over matige kooplust bij consumenten. Economen verklaren de tegenvallende vraag bij consumenten uit de jarenlang volgehouden loonmatiging in Nederland; daardoor is de gemiddelde inkomensgroei laag. Dat is nadelig voor de detailhandel en bedrijven die produceren voor de binnenlandse markt.

Ook elders in Europa en Noord-Amerika worstelen detailhandelsconcerns met een 'kopersstaking'. Hogere belastingen, fluctuerende rentetarieven, zorgen over afbraak van collectieve voorzieningen en vrees voor werkloosheid hebben een generatie gecreëerd van voorzichtige consumenten, die hun geld niet gemakkelijk uitgeven.

KBB liet vanmorgen weten dat de netto winst, die eind februari wordt gepubliceerd, als gevolg van een bijzondere bate nog wel hoger kan uitkomen. KBB verkoopt namelijk de boekenketens Bruna en De Boekelier begin volgend jaar aan Postkantoren bv, een joint venture van PTT Post (KPN) en Postbank (ING). Het gaat om 97 eigen en 287 franchisevestigingen.

Bruna is marktleider in Nederland op het gebied van kranten, boeken, tijdschriften en schrijfwaren. Postkantoren BV exploiteert ruim 2200 postkantoren. Een kleine 800 daarvan zijn eigen postkantoren en verder zijn het ruim 1300 postagentschappen en ruim 100 franchisevestigingen.

Op 4 juli van dit jaar kondigde Postkantoren BV al aan dat het 399 eigen vestigingen wil omzetten in franchisevestigingen en in postagentschappen. Het betreft een wijziging in de bedrijfsvorm, terwijl de dienstverlening niet verandert, aldus een woordvoerder van Postkantoren BV.

De zaken van Bruna en De Boekelier sluiten volgens de toekomstige eigenaar aan bij de activiteiten van postkantoren. Deze zaken bevinden zich volgens Postkantoren BV in een groot aantal gevallen op plaatsen die ook geschikt zijn voor postkantoren.

Door de traditionele activiteiten van het postkantoor te combineren in een franchisevestiging van Bruna ontstaat een economisch draagvlak voor de kleinere postkantoren, zo verwacht Postkantoren BV. Bruna verwacht door deze stap sneller te kunnen uitbreiden, waardoor de rol van marktleider verder kan worden verstevigd. De transactie heeft geen nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid, zo melden koper en verkoper.

De betrokken vakorganisaties en ondernemingsraden zijn ingelicht. De ondernemingsraad van Postkantoren BV heeft overigens nog geen advies uitgebracht over de op 4 juli aangekondigde omzetting van postkantoren in agentschappen en franchisevestigingen.