Het Groene Hart mag buitenstaanders weren

DEN HAAG, 11 DEC. Gemeenten in het Groene Hart krijgen de mogelijkheid buitenstaanders te weren. Het beperkte aantal woningen dat ze mogen bouwen, mogen ze vanaf 1997 toewijzen aan personen met een regionale binding. Dit heeft minister De Boer (VROM) zaterdag aangekondigd op de slotmanifestatie van de zogeheten Groene-Hartgesprekken.

Zoals de minister reeds aan het begin van deze gesprekken, twee maanden geleden, aankondigde, kunnen de gemeenten wat meer bouwen dan de 15.500 woningen die tot 2010 op de rol staan. Binnen bepaalde contouren, doorgaans de grens van de bebouwde kom, mogen ze net zo veel woningen bouwen als ze zelf willen. In de praktijk betekent dit dat ze vrijkomende bedrijfsterreinen, scholen en dergelijke kunnen gebruiken voor extra woningbouw. Omdat ze aan die beperkte oppervlakte zijn gebonden, hebben ze er belang bij woningen in hoge dichtheid te bouwen.

Met deze toezeggingen komt De Boer tegemoet aan de wensen van de gemeenten in het Groene Hart. Deze klagen al geruime tijd dat ze onvoldoende woningen voor hun eigen bevolking kunnen bouwen. Nu hebben ze niet de mogelijkheid om buitenstaanders te weren. Overigens geldt de regionale-bindingseis niet voor mensen die een huis van meer dan 300.000 gulden kopen. Die mogen zich overal vestigen.

De slotmanifestatie van de Groene-Hartgesprekken, zaterdag in de Grote Kerk in Den Haag, was een toonbeeld van eensgezindheid. Slechts over het aanleggen van nieuwe, grootschalige natuurgebieden bestond een lichte controverse. Omdat voorstanders van grootschalige verstedelijking in het gebied ontbraken, wilde een echte discussie niet van de grond komen. In januari zal de minister de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de resultaten van de Groene-Hartgesprekken.

Ruimtebesparend bouwen is het sleutelwoord, niet alleen voor woningen, maar ook voor bedrijven. De Boer stelt dat het Groene Hart een broedplaats kan zijn voor startende bedrijven, maar dat er slechts beperkte groeimogelijkheden zijn. Bedrijven die veel ruimte nodig hebben, horen niet in het Groene Hart, aldus de minister.