Felix Rottenbergs steun aan Heerma irriteert CDA'ers

Nu even geen anonieme kritiek maar een openlijke steunbetuiging aan het adres van Enneüs Heerma. “Heerma was in Amsterdam een sterke wethouder”, schrijft PvdA-voorzitter Felix Rottenberg vandaag in de wekelijkse PvdA-faxkrant. “Hij was besluitvaardig en had visie (..). Ik herinner me dat ik me toen nooit geërgerd heb aan zijn taal, geslis of kleding. Ik vind hem een sociaal bestuurder in de pure traditie van de ARP.”

Vervolgens gaat Rottenberg nog even door met waar men in het CDA een broertje dood aan heeft: tamboereren op de verschillen tussen de vroegere samenstellende delen van het CDA: de ARP, KVP en CHU. Toen partijvoorzitter Hans Helgers dit voorjaar zei dat er meer katholieken in de fractie moesten, brak meteen grote paniek uit. Rottenberg zegt echter: “De beste senioren uit de ARP moeten hem (Heerma, red.) nu steunen en vooral ruimte geven. Zijlstra, Aantjes, Schakel, Hans de Boer en Hannie van Leeuwen.”

De reacties in christen-democratische kring zijn dan ook voorspelbaar geprikkeld en geërgerd. Aantjes zegt “geen oproep van Rottenberg nodig te hebben om Heerma te steunen. Het is juist Heerma's noodlot dat hij nu steeds met de ARP geassocieerd wordt”. Aantjes vindt het trouwens gek dat Rottenberg geen andere ARP'er heeft genoemd die heeft laten weten zich te ergeren aan het gedoe rond Heerma: oud-premier Barend Biesheuvel. “En waarom noemt Rottenberg geen voorletter bij Zijlstra? Ik neem aan dat hij J. Zijlstra, de oud-premier, bedoelt en niet de oud-senator, R. Zijlstra.”

Hannie van Leeuwen, tegenwoordig Eerste-Kamerlid voor het CDA, wil geen commentaar geven omdat afgesproken is dat haar fractievoorzitter Luc van Leeuwen zal reageren. De tweede Van Leeuwen - geen ARP, wel gereformeerd - zegt: “Dit is een totaal verkeerde actie van de heer Rottenberg. Laat hij zich met zijn eigen partij bezighouden en met de relatie met zijn fractievoorzitter, de heer Wallage. Wij staan unaniem achter Heerma. Het werd hoog tijd dat hij de knuppel in het hoenderhoek gooide en dat openlijk deed.”

    • Kees Versteegh