Boetes in het verkeer fors duurder

DEN HAAG, 11 DEC. De boetes voor verkeersovertredingen gaan per 1 januari flink omhoog. Het openbaar ministerie heeft hiertoe besloten ter compensatie van de geldontwaarding van de afgelopen vier jaar en omdat verhoging de verkeersveiligheid zou bevorderen. Vanaf 1996 zullen de boetes voortaan jaarlijks met de inflatie mee stijgen. De Tweede Kamer had om de verhoging gevraagd, maar de ANWB twijfelt aan het effect van de maatregel.

Voor automobilisten die de maximumsnelheid overtreden geldt een verhoging met minimaal vijftig en tot maximaal 350 gulden van de huidige boetes. Fout parkeren stijgt met 60 procent tot tachtig gulden, in plaats van de vijftig gulden die het nu kost. Ongeoorloofd parkeren op een plaats voor invaliden gaat in volgend jaar 130 gulden kosten.

De boete voor het rijden zonder autogordel gaat ook omhoog van 50 naar 80 gulden. Bromfietsers zonder helm kunnen op eenzelfde verhoging rekenen, voortaan krijgen ook zij een bekeuring van 80 gulden. Voor motorrijders is die overtreding verdubbeld tot 100 gulden. Rijden door rood licht gaat 170 gulden kosten, twintig gulden meer dan nu.

De ANWB heeft grote moeite met de voorgenomen boeteverhogingen voor verkeersovertredingen per 1 januari. Directeur P. Nouwen vindt het plan zeer eenzijdig. “De verkeersveiligheid is veel beter gediend met preventieve maatregelen, zoals meer politie zichtbaar op de weg. Je moet de mensen afschrikken. Dat is effectiever dan achteraf een verhoogde 'flitsboete' in je brievenbus.”

De ANWB heeft berekend dat de verhogingen meer dan 300 miljoen gulden zal opleveren. Nouwen vindt dat de burger het recht heeft te weten wat er met dat geld gebeurt. “Ik wil de bestemming van dat bedrag weten. Sommige boeteverhogingen zijn catastrofaal voor de man met de kleine portemonnee.” Een voorlichter van het Openbaar Ministerie denkt dat de genomen maatregel “niet zaligmakend is”, maar een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid.

In 1994 werden ruim 2,5 miljoen verkeersboetes uitgeschreven, waarvan een miljoen snelheidsovertredingen. De verwachting is dat het aantal boetes dit jaar tot ongeveer drie miljoen zal oplopen.