Boeren in pak weten 'bobo's' van publieke tribune te weren

DEN HAAG, 11 DEC. “Niet de bobo's maar de boeren in de vergaderzaal.” Onder deze slogan overrompelden ongeveer driehonderd varkensboeren vanmorgen voor dag en dauw de veiligheidsdienst van de Tweede Kamer. Het kostte vervolgens enkele uren van intensief overleg, maar daarna gingen de deuren toch open voor de boeren. Varkensboer Edwin Tijs uit Luttenberg, vice-voorzitter van de regio Salland van de bond van varkensboeren, mag zijn collega's een groene sticker opplakken. Die garandeert een plaats op de publieke tribune in de Tweede Kamer.

“Paspoort mee en nette kleren aan”, zo luidde het consigne waarmee 37 varkensboeren uit Salland om half vijf vanmorgen naar een parkeerplaats in Raalte werden gedirigeerd. In andere delen van het land verzamelden zich nog eens ruim 200 boeren, daartoe opgeroepen door Wien van den Brink en de Nederlandse Bond van Varkenshouders. Niet op trekkers deze keer maar colonnerijdend in gewone personenauto's zijn ze in het donker naar de Tweede Kamer gereden, waar even na elf uur vanmorgen het voor de varkensmesters en -fokkers “bedreigende” debat over het mestbeleid begon.

Rond zeven uur al stonden de eersten voor de ingang van het Kamergebouw, waar totaal niet op hen was gerekend. “We hadden te horen gekregen dat er 250 plaatsen op publieke tribune waren en dat het principe gold: wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus hier zijn we”, aldus een gedecideerde Van den Brink, leider van het actiecomite 'Wij zijn het zat'. Hij had echter geen rekening gehouden met andere genodigden en belangstellenden, zoals vertegenwoordigers van de milieubeweging. Terwijl de boeren grappend en discussiërend in de hal afwachten en enkele leden van de mobiele eenheid op het Plein ijsberen, brengt koortsachtig overleg tussen de Haagse politie, actieleiding en de voorlichters van de Tweede Kamer uiteindelijk de oplossing. De boeren gaan op de tribune, enkele ambtenaren en andere genodigden worden in een zaaltje met videoscherm geparkeerd.

Afgelopen zaterdag hadden ruim 6.000 boeren in de Utrechtse veemarkthallen met vuurwerk, carbid en gaskanonnen (voor het verjagen van vogels) samen met vertegenwoordigers van de agrarische industrie opnieuw tegen het mestbeleid van het kabinet geprotesteerd. De drie actiecomités van de boeren wilden daar een 'laatste' duidelijk signaal afgeven aan de Tweede Kamer: “de mestplannen van het kabinet kunnen zo niet doorgaan”. Voorzitter J.W. Diepeveen van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee drong tijdens de manifestatie aan op bemiddeling. Hij zei te 'griezelen' van de onrust die kan optreden als de overheid de plannen doorzet. Enkele duizenden vrachtwagens van mengvoederbedrijven, van slachters en fokkers plus tientallen tractoren zorgden aan de oostkant van Utrecht voor een grote verkeersdrukte, maar de aan- en afvoer verliep volgens de politie zonder problemen. Er waren deze zaterdag zelfs minder files dan gebruikelijk. Alleen bij de brug bij Zaltbommel voerden boeren korte tijd actie door het dwars op de weg zetten van vrachtwagens. Een enkel vechtpartijtje met boze automobilisten was het gevolg. In het Groningse Marum toeterden ontevreden boeren de burgemeester en enkele plaatsgenoten vannacht uit bed. Op parkeerplaatsen langs de snelwegen werden op trekkers en andere voertuigen de zwaailichten aangezet.

Vertegenwoordigers van de drie boerencomités gaven te kennen dat de acties zullen doorgaan als de Tweede Kamer instemt met de plannen van het kabinet. En feller dan in de afgelopen weken. Als de overheid niet toegeeft, zal zij massaal 'gespeend' raken van informatie, aldus W. van den Brink van de actiegroep 'Wij zijn het zat'. De boeren zullen dan weigeren de gegevens te verstrekken die nodig zijn om het mestbeleid uit te voeren. Inspecteurs van de Algemene Inspectiedienst zullen niet op het erf worden toegelaten.

    • Harm van den Berg