Amsterdamse zakenbank introduceert nieuwe optie

AMSTERDAM, 11 DEC. De Amsterdamse zakenbank Bangert.Pontier heeft vanmorgen een nieuw optieprodukt gelanceerd: de Escape. Deze volgens directeur drs. J.H. Pontier “veilige optie” is gerelateerd aan de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs, de AEX-index.

Het produkt werkt als volgt. De uitgifteprijs van de Escape wordt vastgesteld op de laatste beursdag van dit jaar en bedraagt in guldens tien keer de slotstand van de AEX. Vervolgens heeft de optie een looptijd van vijf jaar. Is aan het einde van de looptijd de stand van de AEX lager of gelijk aan die op de laatste beursdag van dit jaar, dan krijgt de belegger de uitgifteprijs terug. Verlies maakt hij dus niet, althans wanneer in dat scenario de gederfde rente buiten beschouwing wordt gelaten.

Stijgt daarentegen de index dan is de stand aan het eind van de looptijd bepalend voor de uitbetaling op de Escape. Gesteld dat de AEX op dat moment op 600 punten staat. De winst is dan 600 punten vermenigvuldigd met 10 is 6.000 gulden minus de uitgifteprijs.

De afdekking van het neerwaartse koersrisico geldt overigens alleen voor de einddatum in het jaar 2000. Tussentijds is de optie verhandelbaar en geldt dat als de index ten opzichte van het einde van dit jaar daalt de belegger koersverlies op zijn Escape kan lijden.

De Escape, de afkorting staat voor Equity Structured Call And Put Exposure, wordt genoteerd aan de Amsterdamse optiebeurs in de categorie special products. Naar zeggen van Pontier wordt het “verreweg het grootste produkt” in die categorie.

Met een Escape koopt een belegger in feite het recht een optie uit te oefenen op twee onderliggende opties, waarvan één een put is en de ander een call. Het komt er vervolgens op neer dat de waarde van die put-optie stijgt als de AEX-index daalt en de waarde van de call stijgt als de AEX-index stijgt.

De tegenpartij voor de onderliggende opties is de Britse Midland Bank, die ook het risico draagt. Deze opties zullen genoteerd worden aan de London Stock Exchange. Bank Bangert. Pontier verdient aan de Escape door de opties van Midland Bank tegen korting in te kopen.

De naam Escape is door Bangert.Pontier beschermd. De voorinschrijving op het produkt, dat wordt verkocht via de SNS Bank en Van Lanschot Bankiers, is al enkele weken geopend. Directeur Pontier spreekt van “een uitslaande brand”. Inmiddels hebben particulieren voor circa 100 miljoen gulden ingeschreven. De totale inschrijving bedraagt 150 miljoen gulden. “Bij het uitdenken van de Escape in ons laboratorium dachten we deze zomer nog maar aan 10 à 25 miljoen gulden”, aldus Pontier.

Spannend is nog de vraag of een particuliere belegger eventuele koerswinst op een Escape belastingvrij kan verzilveren. Pontier meent van wel. Omdat het produkt geheel is opgebouwd uit opties zou de koerswinst volgens hem niet belast mogen zijn voor de inkomstenbelasting. Het ministerie van financiën is een andere mening toegedaan. Fiscalisten van KPMG bevestigen daarentegen dat Pontiers mening juist is. Naar de nu geldende wet- en regelgeving is koerswinst onbelast, aldus deze fiscalisten. Garanderen echter dat de fiscus de koper van een Escape in de toekomst niet aanslaat doet Bank Bangert.Pontier noch KPMG.