Zojuist verschenen

G.B.J. HILTERMANN: G.B.J.'s kijk op zijn tijd. Belevenissen, herinneringen en overpeinzingen uit de twintigste eeuw

330 blz., Sdu Uitgeverij, ƒ35,-

Journalist en radio-beschouwer van de toestand in de wereld blikt terug op het tijdsgewricht dat hij beschouwt als misschien wel het meest chaotische uit de menselijke geschiedenis, en geeft als troost tien raadgevingen voor jonge lezers om niet bij de pakken neer te zitten.