WTO optimistisch over komst China

GENEVE, 9 DEC. Gesprekken over de toetreding van China tot de Wereld Handelsorganisatie (WTO) vorderen goed. Naar verwachting zullen de onderhandelingen in maart worden afgerond.

Pierre-Louis Girard, de Zwitserse voorzitter van de WTO-werkgroep die zich over China's verzoek buigt zei gisteren dat de discussies 'in een pragmatische geest verlopen en constructief van aard zijn'. Handelsdiplomaten daarentegen zeggen dat er nog wat grotere problemen bestaan tussen China en belangrijke handelsnaties, met name de Verenigde Staten. China was in 1948 nauw betrokken bij de oprichting van de vroegere GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) maar haakte af nadat het land in 1949 communistisch werd. Sinds 1986 doet het land nu pogingen om aansluiting te zoeken bij wat nu de WTO heet.(AFP)