Winst Rodamco Retail 9 pct hoger

Rodamco Retail Nederland, de onroerend-goedmaatschappij van de Robeco Groep die belegt in Nederlandse winkels, heeft over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar (tot en met november) een netto winst behaald van 35,5 miljoen gulden. Dat is bijna 9 procent meer dan de 32,7 miljoen gulden over de vergelijkbare periode vorig jaar.

De directie handhaaft de verwachting, dat de netto winst per aandeel ongeveer 3 procent hoger zal uitkomen dan in 1994/1995 het geval was, ondanks de toeneming van het aantal uitstaande aandelen. In de verslagperiode is voor 130 miljoen gulden in onroerend goed geïnvesteerd. Er vonden geen verkopen van vastgoedbezit plaats.

De directie handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat de netto winst per aandeel ongeveer 3 procent hoger zal uitkomen dan in het boekjaar 1994/1995 het geval was. Dit ondanks de toeneming van het aantal uitstaande aandelen. Eind november bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel 100,94 gulden.