Wie is de lezer van NRC Handelsblad

Grafiek: De strip van Heer Bommel op de radio & televisie-pagina van deze krant lijkt niet zomaar gekozen: de gemiddelde NRC-lezer voldoet aan de beschrijving van 'een heer van stand'. De lezers van NRC Handelsblad zijn relatief hoog opgeleid, wat ouder, vaker man dan vrouw en verdienen goed.

Dit blijkt uit het Doelgroeponderzoek van SUMMO, een jaarlijks onderzoek onder Nederlanders van 13 jaar en ouder naar het lezersprofiel van de landelijke dagbladen. De onderzoekers verzamelen gegevens van abonnees, 'meelezers' en incidentele kopers van dagbladen.

Van alle NRC-lezers heeft 47 procent een eigen auto, tegenover 38 procent van de bevolking. Bijna de helft van de auto's van NRC-lezers kost meer dan 40.000 gulden per stuk; van het totale Nederlandse autopark valt een kwart in deze prijsklasse. Ook de woningen zijn gemiddeld duurder: zestien procent van de lezers woont in een eigen huis dat meer dan vier ton waard is, landelijk ligt dat percentage op 3,5. Verder gaan NRC-lezers vaker naar het theater en klassieke concerten. Ook lezen ze regelmatiger literatuur. Bijna 55 procent van de Nederlanders zegt nooit een literaire roman te lezen, onder NRC-lezers ligt dat percentage op 23. NRC-lezers gaan vaker uit eten en besteden dan meer dan gemiddeld. Ook drinken ze vaker pils, alcoholvrij bier en wijn. Roken gebeurt iets minder dan gemiddeld (30 procent tegen 34 procent).

Wanneer verkiezingen onder NRC-lezers maatgevend zouden zijn, stijgt het aantal Tweede-Kamerzetels van de VVD van 31 naar 42. D'66 gaat van 24 naar 27 zetels. Het CDA moet het niet van de NRC Handelsblad-lezers hebben: hun achterban zou gehalveerd worden.

Een gelukkig gezinsleven, beschouwt 53 procent van de NRC Handelsblad-lezers als het meest belangrijke in het leven (tegenover 63 procent van alle Nederlanders). Een goed leven, wordt door 29 procent van de lezers en 26 procent van de bevolking als prioriteit genoemd. Kinderen hebben en klaar staan voor anderen vinden NRC-lezers minder belangrijk dan de gemiddelde Nederlander. Jezelf ontplooien daarentegen, wordt iets belangrijker gevonden.

    • Kim Wannet