Rijkskustwacht op Antillen tegen drugs

DEN HAAG, 9 DEC. Er komt een rijkskustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. De geplande oprichtingsdatum is 1 februari 1996.

Minister-president Kok heeft dit kabinetsbesluit gisteren na afloop van de Ministerraad medegedeeld. De kustwacht moet een bijdrage leveren in de strijd tegen de internationale criminaliteit in het Caraïbisch gebied, onder andere door het onderscheppen van drugstransporten.

Eind 1991 al pleitte de marineleiding voor een politieke beslissing over inzet van Nederlandse schepen en vliegtuigen in de 'oorlog tegen drugs' in het Caraïbisch gebied. Dat het niettemin zo lang duurde voor een besluit over terugdringing van de drugshandel en criminaliteit viel, schrijft Kok toe aan “psychologische factoren”.

Zo hadden de Nederlandse Antillen en Aruba behoefte aan een begeleidingscommissie met mensen uit het Caraïbisch gebied. Die begeleidingscommissie komt er, zo is nu besloten, maar doet geen afbreuk aan de eindverantwoordelijkheid van de Rijksministerraad. “Het blijft wel onze kustwacht”, aldus Kok gisteren na afloop van de Ministerraad.

Ook de vrees voor aantasting van de autonomie van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben een akkoord over de kustwacht lange tijd tegengehouden. Met name door bezoeken van minister Voorhoeve en hemzelf is volgens premier Kok het vertrouwen gegroeid in een gezamenlijk initiatief tegen de criminaliteit in dit deel van het Koninkrijk.

De kustwacht bestaat uit 163 personen. Zij zijn onder meer belast met toezichthoudende- en opsporingstaken in de Caraïbische Zee en in het luchtruim boven de eilanden. Met de instelling van de kustwacht is een investering van 60 miljoen gulden gemoeid. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn begroot op 39 miljoen gulden. De kosten worden gedragen door de drie onderdelen van het Koninkrijk. Nederland zal tweederde van de kosten voor zijn rekening nemen, de Nederlandse Antillen en Aruba samen de rest.

De Rijksministerraad heeft zich gisteren eveneens gebogen over de financiële problemen van de Nederlandse Antillen. Daarbij kwamen met name de accute liquiditeitsproblemen van Curaçao ter sprake. Begin volgend jaar wordt er beslist over noodzakelijke aanpassingsprogramma's, aldus Kok.