Remisiers mogen beurslid worden

De Amsterdamse effectenbeurs geeft de huidige remisiers vanaf 1 januari toestemming lid te worden van de Vereniging voor de Effectenhandel. Een remisier is iemand die klanten en orders aanbrengt bij effectenhuizen.

Het lidmaatschap houdt niet in dat de remisier voortaan zelf actief mogen handelen, fondsen en gelden ten behoeve van derden mogen aanhouden en zelf effectennota's mogen opmaken. De remisier die beurslid wil worden mag zich slechts “niet-handelend bedrijfslid” noemen.

De beurs, die de remisiers het lidmaatschap toestaat onder druk van Europese regelgeving, acht enige coulance op zijn plaats. “Maar er mag niet voorbij worden gegaan aan de kwaliteitseisen die de beurs aan haar leden stelt.” De remisiers die lid willen worden moeten op zijn minst een tweehoofdige bedrijfsleiding hebben. Reeds geregistreerde remisiers krijgen tot 1 april 1997 de tijd om aan deze eis te voldoen. Ook moeten zij over een eigen vermogen beschikken van 50.000 ecu, ofwel 103.000 gulden. Hiervoor geldt voor de al geregistreerde remisiers een overgangstijd tot 1 januari 1999.