Ramsj

H. VAN HEININGEN: Diepers en delvers Gebonden, Walburg Pers 1991, van ƒ49,50 voor ƒ25,-. Steven Sterk Utrecht.

Studie over de geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars - een Hollandser onderwerp is nauwelijks voorstelbaar. Geschreven met een stroef, maar aanstekelijk enthousiasme: “Het meest indrukwekkend schouwspel levert de diep in de aarde zwelgende baggermolen met zijn eindeloos uit de beun omhoogkomende emmers.” De nadruk ligt op de 19de eeuw (moderne ontwikkelingen komen zelfs nauwelijks aan bod). De bijlagen bevatten de namen van grindschippers in 1894, zalmvissers in 1896 en aannemers in de Waal van 1830 tot 1912.

    • Ewoud Sanders