Mandaat Rwanda

NEW YORK, 9 DEC. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het mandaat van de vredesmacht in Rwanda, UNAMIR, tot dinsdag verlengd. In de tussenliggende dagen worden onderhandelingen gevoerd over omvang en mandaat van de macht, die Rwanda in omvang en taakstelling wil beperken, aldus de Rwandese VN-ambassadeur. Het huidige mandaat is vannacht afgelopen. (Reuter)