Komst van de Euromunt leidt tot uiteenlopende reacties

Hoe reageert de politiek en het publiek in de EU-lidstaten op de invoering van de 'euro' als de gemeenschappelijke munt in de Europese Monetaire Unie? Op deze pagina doen onze correspondenten in de belangrijkste Europese hoofdsteden daarvan verslag. In Italië en Spanje heeft het begrip 'Euro' een positieve klank. De Britten vrezen de teloorgang van het pond sterling als een mes in hun vlees en hopen op uitstel. Frankrijk 'doet mee' maar verkeert in verwarring. En in Duitsland groeit gestaag een meerderheid voor uitstel van invoering van de eenheidsmunt en behoud van de geliefde D-mark. Alleen in Nederland overheerst tot nu toe onverschilligheid.