Extra geld voor podiumkunstenaars

DEN HAAG 9 DEC. De overheid moet drie jaar lang ruim 66 miljoen gulden uittrekken voor podiumkunstenaars die gebruik maken van de Wet Inkomenspositie Kunstenaars (WIK). Dat bedrag is nodig voor aanvullend beleid, waardoor binnen drie jaar ruim 2600 WIK-deelnemers uit de regeling kunnen stappen.

Dat blijkt uit de notitie Flankerend Beleid Podiumkunsten die de Stichting PodiumKunstWerk aan staatssecretaris Nuis (cultuur) heeft verzonden. (ANP)