Eerste staatslening voor deficit 1996

Minister Zalm van financiën gaat over tot de uitgifte van een 10-jarige lening Staat der Nederlanden met een coupon van 6 procent. De Staat zal de lening, waarop beleggers met ingang van maandag kunnen inschrijven volgens het toonbanksysteem, in zijn geheel aflossen op 15 januari 2006.

De aangekondigde staatslening is de eerste van een serie nieuwe leningen die nodig zijn voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1996. Minister Zalm denkt hiervoor totaal 39,1 miljard gulden nodig te hebben. Dat is aanzienlijk minder dan de 55,3 miljard gulden die voor de behoefte van 1995 uit de markt moest worden gehaald.

De uitgiftekoers van de 6 procentslening per 2006 zal dagelijks door de Agent van Financiën worden vastgesteld en is doorlopend aan te passen. De storting moet plaatsvinden op 15 januari 1996.

Marktdeskundigen verwachten dat het Rijk met de nieuwste lening tenminste 6 miljard gulden kan binnenhalen.