Descartes (1)

In de bespreking door A.J. Dunning van Antonio R. Damasio's De vergissing van Descartes (boekenbijlage 25 november) wordt beweerd dat Descartes verkondigd zou hebben dat lichaam en geest gescheiden zijn. Maar Descartes scheidt lichaam en geest niet, hij onder-scheidt ze, en verklaart dat beide volledig met elkaar verbonden zijn. Descartes is wat dit betreft door de tijd heen systematisch verkeerd geïnterpreteerd (of gewoon niet gelezen). Voor de duidelijkheid: de desbetreffende passages kunnen worden gevonden in twee werken van Descartes uitgegeven bij Boom: 'Meditaties', tweede druk 1992, pag. 91 en 93 en 'Over de Methode', vierde druk 1994, pag. 94.

    • J.A.G. van Kleef