ABN Amro wil proefproces; Beperkte inzage bankrekeningen bij voorkennis

ROTTERDAM, 9 DEC. De mogelijkheden van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) om bij banken diepgaand onderzoek te doen naar beurshandel met voorkennis zijn ingeperkt. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat op 8 november is gedaan.

ABN Amro had bij dat college in Den Haag een kort geding aangespannen tegen de STE omdat de bank geen inzage wilde geven in geldrekeningen van haar klanten. Het controlebureau van de effectenbeurs - dat opereerde onder de bevoegdheid van de STE - had die rekeningen op 13 juli van dit jaar bij de ABN Amro opgevraagd in het kader van een onderzoek naar mogelijk misbruik van voorwetenschap bij beurshandel in aandelen BolsWessanen.

ABN Amro heeft van de rechter niet helemaal gelijk gekregen. De bank wordt in de “voorlopige” uitspraak verplicht alle gegevens van de geldrekening te tonen van de klanten die zelf verdachte effectentransacties hebben verricht. De STE wilde echter verder gaan en eveneens de mogelijkheid hebben om geldrekeningen van andere klanten te zien. Dan kan de toezichthouder namelijk proberen na te gaan of degene die de transactie heeft uitgevoerd mogelijk optreedt als stroman voor een ander die misbruik maakt van koersgevoelige informatie van een beursfonds. Een woordvoerder van de STE kwalififeert de uitspraak van de rechter “een niet optimaal resultaat”.

Ook de ABN Amro zegt ontevreden te zijn over de uitspraak omdat de bevoegdheden van de STE in de ogen van de bank juist te ver zijn opgerekt door de rechter. De bank spande het kort geding aan omdat ze ook geen openheid wilde geven over de gewone geldrekening van de bankcliënt die de onderzochte transacties zelf heeft uitgevoerd. Hoogstens wilde ze gegevens overdragen waarvan ABN Amro zelf had bepaald dat ze mogelijk in verband stonden met gewraakte transacties op de beurs. Zowel de bank als de STE geven te kennen het geschil via een zogenoemde “bodemprocedure” verder te willen uitprocederen.

Volgens de woordvoerder van ABN Amro bank gaat het hier om een “proefproces” en is de bank er niet op uit onderzoeken van de STE te frustreren. ABN Amro is naar eigen zeggen bang met de Nederlandse privacy-wetgeving in aanvaring te komen als te gemakkelijk gegevens over privé-personen aan een toezichthouder worden verstrekt. “We hebben geen ruzie met de STE, we doen dit uit zorgvuldigheid,” aldus de ABN Amro. “We willen geen advocaten op ons dak.”

Toch spelen bij de bank ook andere argumenten een rol. Tijdens de zitting is door de bank betoogd dat als de STE gelijk zou krijgen banken in hun concurrentiepositie benadeeld worden ten opzichte van effectenhuizen die geen bancaire activiteiten hebben en dus niet verplicht kunnen worden verdere gegevens over te leggen. ABN Amro is bang dat “klanten zouden kunnen worden afgeschrikt als zij wisten dat hun gegevens via een omweg bij de STE terecht zouden kunnen komen. Bij bank moeten gegevens zo veilig zijn als een huis. Daarin kunnen we geen onderscheid maken tussen te goeder of te kwader trouw”.

In de voorkennis-affaire rondom handel in aandelen BolsWessanen is al maanden geleden door de optiebeurs bij Justitie aangifte gedaan van een vermoeden van een strafbaar feit. Het onderzoek van de effectenbeurs, dat onder de vlag van de STE wordt uitgevoerd, wacht nog op een beslissing over een eventuele aangifte.