20 Mln. tekort voor Limburgse dijken

MAASTRICHT, 9 DEC. De provincie Limburg komt twintig miljoen gulden tekort om de volledige aanleg van dijken en kades langs de Maas te financieren. Minister Jorritsma, die voor de kadebescherming tegen hoogwater dit jaar 155 miljoen beschikbaar stelde, heeft gedeputeerde Schrijen van Verkeer en Waterstaat al laten weten, niet met meer geld over de brug te komen. Schrijen verwacht dat de beide Limburgse waterschappen juridische procedures tegen de provincie zullen aanspannen om de twintig miljoen gulden betaald te krijgen.