WRR: provincie kan efficiënter werken

DEN HAAG, 8 DEC. Provinciale taken kunnen efficiënter worden uitgevoerd. Op de uitgaven voor de provincie kan worden bezuinigd omdat “ambtenaren nu elkaar bezig houden”. Bepaalde provincies kunnen op den duur worden samengevoegd.

Dit zei mr. J.P.H. Donner, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gisteren bij de presentatie in Den Haag van het WRR-rapport Orde in het Binnenlands Bestuur. De belangrijkste aanbeveling van dit rapport - afwijzing van de invoering van een vierde bestuurslaag in de vorm van een stadsprovincie - werd al eerder bekend. Naast Donner was de bestuurskundige prof.dr. W. Derksen de belangrijkste opsteller van het stuk.

De WRR, het hoogste wetenschappelijke adviesorgaan voor de regering, heeft haar rapport ongevraagd opgesteld naar aanleiding van de voortdurende discussies over de inrichting van het binnenlands bestuur, zo zei Donner gisteren. Volgens de raad is dat bestuur niet gebaat bij het scheppen van steeds nieuwe structuren voor nieuwe maatschappelijke problemen zoals de stadsprovincie. “Deze wedren zal het bestuur nooit kunnen winnen”, aldus Donner. Volgens de raad ligt de oplossing veeleer bij versterking van de bestaande structuur waarbij met name provincies een veel actievere, coördinerende rol moeten gaan vervullen, bij het oplossen van de problemen die de gemeentegrenzen te boven gaan.

Ook voor de gemeenten zou in de opzet van de WRR het nodige veranderen. Zij zouden over een grotere financiële autonomie moeten kunnen beschikken en waar nodig, over een groter grondgebied. Daarvoor is gemeentelijke herindeling noodzakelijk.