WNF investeert in energiezuinige koopwoningen

DEN HAAG, 8 DEC. Het Wereldnatuurfonds heeft gisteren met de vijf grootste projectontwikkelaars van Nederland een overeenkomst gesloten voor de bouw van 200 energiezuinige koopwoningen. De huizen, verspreid over verschillende gemeenten, moeten binnen twee jaar gereed zijn. Belangrijkste eis is dat het gasverbruik in deze woningen minder dan 500 kubieke meter per jaar bedraagt: 60 procent minder dan de huidige overheidsnorm voorschrijft en 40 procent onder de streefnorm van dit kabinet.

Het initiatief voor het plan is uitgegaan van het Wereldnatuurfonds (WNF), dat zich inspant om de uitstoot van kooldioxide (CO) sterk te verminderen. Kooldioxide, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, wordt grotendeels verantwoordelijk gesteld voor het versnelde broeikaseffect met bijbehorende temperatuurstijging. “Dat is een van de grootste bedreigingen van de natuur”, zei WNF-voorzitter E. Nijpels gisteren in Den Haag bij het ondertekenen van een 'intentieverklaring'. “Een temperatuurstijging van drie graden leidt tot vernietiging van één derde van de bossen op aarde. Meer CO is minder natuur, zo simpel ligt dat. Als het zo doorgaat, koersen we aan op een catastrofe.”

Niet bekend

Om de besparing op brandstof te bereiken, wordt in de woningen een reeks voorzieningen getroffen. Daartoe behoren de installatie van een zonneboiler, die zonnewarmte omzet in warm water, zonnecellen voor de levering van elektriciteit, verbeterde cv-ketels en extra isolatie. Ook proberen de bouwers te profiteren van passieve zonne-energie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van invallend zonlicht, wat vooral een sterke oriëntatie op het zuiden betekent. Dit is in veel gevallen mogelijk via gemeentelijke bestemmingsplannen.

De energiezuinige woningen zullen tussen de 10.000 en 15.000 gulden meer gaan kosten dan gangbare woningen, maar dat verschil is volgens de projectontwikkelaars snel terug te verdienen door de lagere uitgaven aan gas en elektriciteit. “Dat is de verborgen kracht die in het uiterlijk van de woningen niet zichtbaar zal zijn”, aldus ir. C. de Reus (Wilma Vastgoed) namens de vijf bedrijven. Het streven is er bovendien op gericht dergelijk huizen in serie te gaan bouwen, waardoor ze op den duur goedkoper worden.

Ook staatssecretaris Tommel van volkshuisvesting was gisteren bij de lancering van het project aanwezig. Hij noemde duurzaam bouwen “een van de speerpunten van het regeringsbeleid”. Een plan-van-aanpak voor de verwezenlijking daarvan wordt aanstaande woensdag in de Tweede Kamer behandeld.

Tommel veronderstelde dat de consument zeker in energiezuinige woningen wil investeren. “Maar dan moeten er wel van die huizen staan en daarvoor is de medewerking van het bedrijfsleven nodig. Het mag ook niet bij experimenten blijven. Duurzaamheid moet worden meegenomen in de brede bouwstroom.”

Het Wereldnatuurfonds is intussen niet betrokken bij de uitvoering van het plan. “We willen vooral stimuleren en een katalysator zijn”, aldus voorzitter Nijpels, “en daarvoor gaan we allianties aan met de betrokken maatschappelijk en economische organisaties.”