Wijers: Nederland mist dynamiek

ROTTERDAM, 8 DEC. Minister Wijers (economische zaken) is ontevreden over de dynamiek van de Nederlandse economie. Op een bijeenkomst van de Rabobank in Utrecht vroeg hij zich gisteren af of Nederland niet veel te defensief op internationale trends reageert. Ook veronderstelde hij dat Nederland te zelfgenoegzaam is en te weinig ambitieus. “We moeten niet te veel in onszelf gekeerd zijn maar juist naar buiten durven kijken”, aldus Wijers. “De concurrentie duikt immers op alle terreinen en uit alle hoeken van de wereld om ons op: de globalisering.”

Wijers benadrukte dat die globalisering geen doemscenario is, maar grote kansen biedt mits Nederland zich aanpast. Hij heeft de indruk dat de urgentie daarvan na het zogeheten platform globalisering, dat zijn voorganger Andriessen vorig jaar organiseerde, op de achtergrond is geraakt. Om het weer op de agenda te krijgen wil hij komend jaar een nieuw globaliseringsdebat houden met als thema: het versterken van ons concurrentievermogen.

Als voorbeeld van het gebrek aan dynamiek wees hij op het ondernemerschap in Nederland. De balans slaat volgens Wijers te veel door naar risicomijdend gedrag. Het aantal ondernemingen is hier laag: per 1.000 inwoners zijn het er 28. Het gemiddelde voor de Europese gemeenschap ligt op 49. Ook is de werkgelegenheid die startende ondernemingen creëren in landen als de VS en Denemarken drie keer zo hoog als in Nederland.

Wijers onderstreepte dat de sociale achtergrond nog steeds de meestbepalende factor is in de beslissing een onderneming te beginnen of niet. De meeste scholieren gaan er volgens hem van uit dat ze later in loondienst komen. Die verwachting komt volgens hem ook uit: 90 procent van de afgestudeerde HBO'ers komt in loondienst, slechts 10 procent wordt ondernemer. Als remedie zou volgens Wijers in het onderwijs meer aandacht besteed moeten worden aan ondernemerschap. “Hoeveel leerlingen en studenten zouden bijvoorbeeld een ondernemingsplan hebben leren maken?” vroeg hij zich retorisch af.