Wie heeft Angela Bari vermoord?

Dacia Maraini: Stemmen (Voci). Vert. Etta Maris. Uit. Contact, 288 blz. ƒ 39,90

'Ik ben begerig naar stemmen, of ze nu licht of zwaar, donker of helder zijn, ik houd van ze om hun buitengewone vermogen lichaam te worden. Ik word verliefd op een stem en pas dan op een persoon.' Deze zinnen komen uit de mond van Michela Canova, de ik-figuur en hoofdpersoon van de roman Stemmen van Dacia Maraini. Zij is een jonge vrouw, in wier leven de menselijke spraak alomtegenwoordig is: niet alleen als rechtstreeks communicatiemiddel, maar ook via telefoongsprekken, cassettebandjes, antwoordapparaten en radioprogramma's.

Als verslaggeefster bij Radio Italia Viva krijgt Michela van haar directeur opdracht om een serie van veertig uitzendingen te maken over misdrijven tegen vrouwen, en dan met name misdrijven die ongestraft blijven. Zij verdiept zich, door het lezen van strategische studies en misdaadrubrieken, in de vele gruweldaden die er op dit terrein plaatsvinden: in stukken gesneden vrouwen, afgeslachte kinderen, verkrachte en gewurgde meisjes. Terwijl zij met haar voorbereidingen bezig is, wordt haar overbuurvrouw, een zekere Angela Bari (van wie niet duidelijk is of zij filmactrice of prostituée is), in haar flat door messteken om het leven gebracht. Vanaf dat moment spitst het onderzoek dat Michela uitvoert zich toe op de gewelddadige dood van deze vrouw.

Wie heeft haar opgezocht en vermoord? Hoe is zij aan haar eind gekomen? Wat is het motief geweest van de dader? Kortom, de voor dit soort literatuur gebruikelijke vragen. Deze vragen worden in de loop van het verhaal, dat in vele richtingen uitwaaiert, onder de loep genomen en beantwoord. Van het half dozijn personen naar wie de verdenking zou kunnen uitgaan, wordt er uiteindelijk een als moordenaar ontmaskerd. Waarna de lezer, die inmiddels een kleine driehonderd bladzijden in onzekerheid heeft verkeerd, opgelucht kan ademhalen.

Hoewel de roman met veel vakmanschap is geschreven, blijft hij dramatisch en emotioneel aan de oppervlakte. Het maatschappelijk actuele thema van de vrouw als slachtoffer van geweld had gevoeliger beschreven kunnen worden. Maraini is er, in weerwil van haar bedoelingen, niet in geslaagd om boven het (overigens respectabele) genre van de detective uit te komen.

    • Frans van Dooren