VVN wil drugscontrole

ROTTERDAM, 8 DEC. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat de politie de beschikking krijgt over apparatuur om te bepalen of verkeersdeelnemers onder de invloed van drugs verkeren. De vereniging schat dat drugs jaarlijk 50 doden en 400 gewonden in het verkeer veroorzaken.

Uit diverse nationale en internationale studies blijkt dat weggebruikers steeds vaker onder invloed zijn van xtc en cocaïne. VVN zegt dat een joint even gevaarlijk is als vier of vijf glazen alcohol. Omdat de effecten van drugs in het verkeer moeilijk zijn aan te tonen, wil VVN dat onderzocht wordt welke middelen de verkeerspolitie moet gebruiken bij controles.

Een studie van het Instituut voor Humane Psychofarmacologie in Maastricht wijst uit dat in de Europese Unie 4 tot 12 procent van de betrokkenen bij een ongeval onder de invloed zijn van drugs. Het gerechtelijk laboratorium heeft in 1994 het bloed onderzocht van verkeersdeelnemers die betrokken waren bij 309 ernstige ongevallen. Het bleek dat 221 bestuurders onder de invloed van drugs verkeerden.

Dat tweederde van de bestuurders onder de invloed van drugs verkeerden, noemt de VVN een belangrijk “potentieel gevaar”. VVN wijt de toename van het druggebruik in het verkeer aan het feit dat in Nederland relatief makkelijk aan drugs kan worden gekomen.