Timorezen verlaten ambassade Jakarta

JAKARTA, 8 DEC. De 58 Indonesische en Oosttimorese jongeren die sinds gisterochtend de Russische ambassade in Jakarta bezet hielden hebben vanmiddag het terrein verlaten, met nog onbekende bestemming. Samen met 58 collega's die doordrongen in de Nederlandse ambassade vroegen zij aandacht voor het lot van Oost-Timor, dat gisteren precies twintig jaar geleden werd bezet door Indonesische troepen en in 1976 werd ingelijfd.

Na tussenkomst van de activist voor de mensenrechten Jan 'Poncke' Princen hebben de Indonesische autoriteiten en het Internationale Rode Kruis de veiligheid van de bezetters gewaarborgd. Een bus, gecharterd door Princen, haalde hen op om 12.05 uur Nederlandse tijd. Volgens afspraak zouden ze worden overgebracht naar het kantoor van het Indonesische Instituut voor Rechtshulp (LBH), elders in Jakarta. Een verslaggever was echter getuige van een gesprek tussen een Russische diplomaat en een hoge politiefunctionaris. De Rus zei: “Het doet er niet toe waar u hen heen brengt, als ze maar vertrekken.” De bus, met onder de passagiers een politieofficier, koos vervolgens een andere richting dan het LBH-kantoor.

Princen bezocht vanmorgen tevens de 55 bezetters in de Nederlandse ambassade, maar in die onderhandelingen zit geen schot. De actievoerders weigeren te vertrekken totdat hun drie eisen zijn ingewilligd. Die zijn: demilitarisering van Oost-Timor, vrijlating van alle Oosttimorese politieke gevangenen en een volksraadpleging onder de Oosttimorezen over de toekomst van deze door Indonesië ingelijfde, voormalige Portugese kolonie.

Ambassadeur Brouwer liep bij ongeregeldheden tussen pro-Indonesische betogers en ambassadepersoneel gisteren op het ambassadeterrein een hoofdwond op die in het ziekenhuis moest worden gehecht. Gisteren is de Indonesische ambassadeur in Nederland door het ministerie van buitenlandse zaken gevraagd langs te komen, een zeer milde vorm van protest. Directeur-generaal politieke zaken J. Vos heeft hem te verstaan gegeven dat Nederland wil dat Indonesië zich garant stelt voor de veiligheid van het Nederlandse ambassadepersoneel.

    • Dirk Vlasblom