Si Rengo Rengo (1)

Enige noten bij de laatste alinea van Rudy Kousbroeks artikel over Si Rengo Rengo, gepubliceerd in het CS van 10 november 1995, een week en zestig jaar nadat ik Kousbroek voor het eerst zag tijdens mijn eerste uren in het Siantar Internaat. Ook het Brastagi-Internaat, dat later interneringskamp werd en de jongenshong van Si Rengo Rengo heb ik van binnen gezien. Volgens Kousbroek keek niemand naar 'die kinderen' om, behalve de directeur van het Brastagi-Internaat. Op 16 en 17 december 1944 kwamen in het mannenkamp de jongens van tien jaar en ouder uit de vrouwenkampen van Brastagi, Poeloe Brayan en Gloegoer. Uit Brastagi zo'n 130 jongens. Nieuwkomers met een burger-pa kwamen bij hun vader in de hong. De (Nederlands) kampleiding liet hong 8 ontruimen voor de circa 200 vaderlozen. Hongs waren verdeeld in secties. Per sectie had de jongenshong drie volwassen toezichthouders. Dat waren een paar fraters, mannen van de zending, een onderwijzer, maar ook een dokter en een planter. De kostschooldirecteur maakte het dozijn vol.

    • Ton Zwaanswijk