Shell wil slachtoffers reorganisatie verwennen

ROTTERDAM, 8 DEC. Ze kunnen een eigen importbedrijfje in Oosterse sieraden beginnen, economie gaan studeren, een jaartje voor de kinderen zorgen of hun spaarrekening flink spekken. Shell-werknemers die hun baan op het hoofdkantoor kwijtraken, krijgen bij vrijwillig vertrek een bonus van ten minste 150.000 gulden mee. Een extraatje bovenop de normale Shell-regeling voor overtollige werknemers: die regeling biedt bij gedwongen vertrek grofweg een maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Oliemultinational Shell wil zijn gezapige bedrijfsimago afwerpen met een grootscheepse reorganisatie in de hoogste regionen van de onderneming. Voor de werknemers die hiervan het slachtoffer worden, blijft Shell echter zorgen als een ware moederkloek. Wie geholpen wil worden bij het zoeken naar een nieuwe baan kan bij het Mobiliteitscentrum kiezen uit maar liefst vijf geselecteerde externe outplacement-bureaus (Claessens, Smart, BCR, Content en KPMG), wie denkt op eigen kracht aan een nieuwe baan te kunnen komen, kan de versneld-vertrekbonus van 150.000 gulden incasseren.

De reorganisatie van de Shell-hoofdkantoren in Den Haag en Londen, begin dit jaar door topman Herkströter aangekondigd, zal dertig procent van de 4.000 werknemers op deze vestigingen overbodig maken. De afgelopen maanden zijn speciale stuurgroepen bezig geweest met het doorlichten van de organisatie op efficïentie en effectiviteit; naar verwachting zullen de werknemers begin 1996 te horen krijgen wie elders zijn heil zal moeten zoeken.

Hoeveel werknemers buiten Shell aan de slag moeten, is nog niet precies duidelijk. Vast staat al dat bijna 700 werknemers worden overgeplaatst naar de laboratoria in Rijswijk en Amsterdam. Daarnaast zullen naar verwachting een paar honderd werknemers van vijftig jaar en ouder gebruik maken van de Shell- ouderenregeling. Via een speciaal opgerichte stichting krijgen deze werknemers maandelijks een uitkering tot aan de pensioenleeftijd van 60 jaar. Ook zij krijgen de mogelijkheid om in plaats van een maandelijkse bijdrage te kiezen voor de bonusuitkering van 150.000 gulden plus de normale vertrekregeling.

Werknemers beneden de vijftig jaar die overtollig worden verklaard, kunnen straks aankloppen bij het net geïnstalleerde interne mobiliteitscentrum (MC). Dat centrum biedt een overdadig scala aan activiteiten, blijkt uit een vorige week verspreide editie van het personeelsblad. Bij het zoeken naar een nieuwe baan kunnen de werknemers kiezen tussen begeleiding door vijf commerciële outplacementbureaus, het regionaal bureau arbeidsvoorziening Den Haag/Delft en acht job-hunters die vanuit Shell zelf geselecteerd zijn.

In het MC kunnen de werknemers zich ook precies laten voorrekenen wat de consequenties zijn van de keuze tussen vrijwillig versneld vertrek en begeleiding via een outplacement-procedure. Wie er voor kiest om zelf de arbeidsmarkt op te gaan, strijkt al snel een paar honderdduizend gulden op; via onder andere workshops over financieel management leren de Shell-werknemers omgaan met deze plotseling verworven rijkdom. Ook de partners van de personeelsleden zijn welkom in het mobiliteitscentrum: zij worden immers evenzeer geconfronteerd met een onzekere toekomst en kunnen daarbij evengoed begeleiding gebruiken, zo vindt Shell.

Wie besluit voor zichzelf te beginnen, wordt door Shell aan een riante uitgangspositie geholpen. Via de Small Business Unit van Shell Nederland, dat tien jaar geleden is opgericht, krijgen werknemers hulp bij het opstellen en uitwerken van een ondernemersplan. Daarnaast worden ze tot twee jaar na de oprichting van hun bedrijf begeleid door de stichting Nion, een samenwerkingsverband tussen ING Bank en Shell, en kunnen ze in aanmerking komen voor participatie door de Shell Participatiemaatschappij voor Kleine Ondernemingen.

Ook na het afscheid houdt Shell de deur open voor de oud-werknemers van de hoofdkantoren. Wie een nieuwe baan heeft gevonden, maar die weer snel kwijtraakt, kan aankloppen bij zijn oude werkgever. Hetzelfde geldt voor werknemers die hun eigen bedrijfje zien mislukken, zo heeft Shell beloofd. Samen de werknemer zal de onderneming dan op zoek gaan naar een “sociaal aanvaardbare oplossing.”

    • Marcella Breedeveld