Rijbewijs ter grootte van de betaalkaart

ROTTERDAM, 8 DEC. De Europese ministers van transport hebben overeenstemming bereikt over een tweede Europees model rijbewijs. Het nieuwe rijbewijs krijgt de grootte van een betaalkaart en mag na 1 juli 1966 worden uitgegeven.

Wat Nederland betreft zal het rijbewijs dezelfde informatie bevatten als het huidige roze papieren model rijbewijs dat ongewijzigd zal blijven. Op verzoek van Engeland is toestemming verleend om op de achterkant van het nieuwe rijbewijs ruimte te reserveren voor nationale informatie. De Britse vertegenwoordiger lord Goschen legde uit dat Groot-Brittanië overweegt een identiteitsbewijs voor elke burger in te voeren. Engeland wil de mogelijkheid open laten het rijbewijs tevens als identiteitsbewijs of reisdocument dienst te laten doen.

In Nederland zal het nieuwe rijbewijs naar Europee model op 1 juli volgend jaar worden ingevoerd. Hat gaat daarbij om een rijbewijs dat in heel Europa geldig is. Het bevat tevens pictogrammen en nieuwe beveiligingsmiddelen. Dit laatste moet de fraudebestendigheid van het rijbewijs verbeteren.