Rabo: vrees voor groeivertraging is ongegrond

AMSTERDAM, 8 DEC. De vrees voor een forse groeivertraging van de Nederlandse economie is ongefundeerd. Conjunctureel staat ons land er niet slecht voor. De Nederlandse economie zal in 1996 met 2,25 procent iets gematigder groeien dan dit jaar.

Dit voorspelde voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, drs. H.H.F. Wijffels, gistermiddag bij presentatie van economische visie van de bank op het komende jaar. In 1996, zo voorziet de Rabobank, zal de groei vooral gedragen worden door de aantrekkende particuliere consumptie. De groei van de export vlakt af, evenals de investeringen. Ondanks de relatief gunstige conjunctuur loopt de werkloosheid mondjesmaat terug. Weliswaar neemt de werkgelegenheid toe, maar dat geldt tevens voor de beroepsbevolking.

De rente zal in Nederland, zowel op de geld- als kapitaalmarkt, in de loop van 1996 weer iets stijgen. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn een licht groeiherstel en oplopende inflatie. Overigens is er volgens de Rabobank geen aanleiding te vrezen voor scherp stijgende rentevoeten.

De Rabobank signaleert dat de Nederlandse spaardrift steeds minder bijdraagt aan de binnenlandse investeringen en groeidynamiek. Gezinsbesparingen worden steeds vaker contractueel vastgelegd en vervolgens in toenemende mate risicomijdend of in het buitenland belegd. Als gevolg daarvan nemen de traditionele financieringsmiddelen voor het bankwezen af. De Rabobank pleit er nu voor om bancaire besparingen fiscaal minder te discrimineren in vergelijk met bijvoorbeeld contractueel sparen.

In de belangrijkste industrielanden bleef de economische ontwikkeling dit jaar achter bij de verwachting van de Rabo-economen. Voor het komend jaar voorzien zij dat de betreffende economiën gematigd zullen groeien. In Amerika blijft de inflatiedreiging binnen de perken en zal de economie in de tweede helft van 1996 aan vaart winnen. In Duitsland ondersteunen lastenverlichting en substantiële stijgingen van de lonen de conjunctuur. Voor Japan voorspelt de Rabobank dat 1996 het jaar wordt van het langverwachte economische herstel. Voorwaarde daarbij is volgens de bank wel dat de problemen in de Japanse financiële sector op een overtuigende wijze worden aangepakt.