Pas verschenen: poezie

In lief en leed verbonden. Nederlandse gedichten over het huwelijk Uitg. Kwadraat, 96 blz., ƒ 19,90

Nederlandse dichters uit de negentiende en twintigste eeuw laten hun licht schijnen over het huwelijk. Samenst. Paul van Vliet.