Ook tweede formateur in Letland afgewezen

RIGA, 8 DEC. Het parlement van Letland heeft gisteren tot twee keer toe zijn vertrouwen geweigerd aan kabinetsformateur Ziedonis Cevers en zijn beoogde nieuwe regering. Daarmee is de tweede kabinetsformatie sinds de parlementsverkiezingen van 1 oktober mislukt en de politieke crisis in Letland aanzienlijk verdiept.

Bij de eerste vertrouwensstemming staakten de stemmen: vijftig van de honderd leden van het parlement stemden voor Cevers en zijn coalitieregering, de vijftig anderen stemden tegen. Cevers eiste daarop een herstemming. Hij kreeg opnieuw vijftig stemmen, één te weinig om het benodigde vertrouwen te krijgen. 45 parlementariërs stemden tegen en de vijf overigen onthielden zich van stemming.

Cevers had een coalitieregering gevormd van zijn eigen ex-communistische partij Saimnieks, de grootste van het land, de eveneens ex-communistiusche Letse Eenheidspartij, de partij Nationale Harmonie en de extreem-rechtse Volksbeweging voor Letland. Deze vier partijen vormen samen het zogenoemde Verzoeningsblok, een van de twee blokken waarin zich de partijen in het Letse parlement sinds de verkiezingen hebben georganiseerd. Theoretisch had Cevers met zijn coalitie op 51 van de honderd stemmen kunnen rekenen. Maar diverse leden van de Letse Eenheidspartij lieten hem bij de beslissende stemming in de steek.

De mislukking verdiept de politieke crisis, die het gevolg is van het feit dat de twee blokken in het parlement elkaar in evenwicht houden. De eerste poging tot vorming van een regering werd vorige maand ondernomen door de leider van het andere blok, dat zich het Nationaal Blok noemt, Maris Grinblats. Hij kwam vorige maand drie stemmen te kort.

President Guntis Ulmanis van Letland moet nu op zoek naar een nieuwe formateur. De meest waarschijnlijke kandidaat is de voorzitter van de nationale bank, Einars Repse, die in binnen- en buitenland respect geniet als 'vader' van de stabiele Letse munt, de lat, maar die ook is gehekeld wegens zijn mede-verantwoordelijkheid voor een bankencrisis. Repse heeft eerder laten weten bereid te zijn tot de vorming van een regering. (Reuter, AFP)