Onderwijs in eigen taal voortaan buiten rooster

DEN HAAG, 8 DEC. Onderwijs in eigen taal voor allochtone leerlingen op de basisschool wordt voortaan buiten de gewone lesuren gegeven. Alle partijen behalve GroenLinks steunden gisteren bij een overleg van de vaste kamercommissie van onderwijs het plan van staatssecretaris T. Netelenbos (onderwijs) om deze lessen buiten het rooster te plaatsen.

De lessen kunnen na schooltijd of op zaterdag gegeven worden. Daarbij wil Netelenbos de kwaliteit van de lessen in eigen taal verhogen door de inspectie strenger te laten controleren. Bovendien moeten de docenten die onderwijs in allochtone talen geven, ook bevoegd zijn als groepsleerkracht voor het basisonderwijs. Slechts bij uitzondering mag een native speaker deze lessen geven. Voorwaarde is dat hij didactisch geschoold is.

Veel scholen bieden nu het onderwijs in eigen taal, vaak voor Marokkaanse en Turkse kinderen, binnen de lestijd aan. Voor deze lessen staan tweeëneenhalf uur per week. Allochtone leerlingen die deze lessen volgenmissen daardoor andere lessen. Volgens Netelenbos is dat “onverantwoord” omdat deze kinderen vaak ook een onderwijsachterstand hebben, en dus de leervakken hard nodig hebben.

Alleen het Kamerlid M. Rabbae (GroenLinks) sprak zich uit tegen de plannen van de staatssecretaris. Hij is bang dat de status van de lessen in de eigen taal zal worden aangetast als de lessen buiten schooltijd worden gegeven. Ook betwijfelt hij of kinderen door deze lessen achterraken in andere vakken. De meeste leerkrachten in allochtone talen zijn ook tegen de plannen van Netelenbos. Afgelopen woensdag demonstreerden in Den Haag naar schatting 2.000 leerkrachten, ouders en kinderen van onder meer Turkse, Marokkaanse en Molukse afkomst tegen de plannen van Netelenbos. Na de demonstratie, die werd gesteund door de onderwijsbond ABOP, kreeg het Tweede-Kamerlid Rabbae een petitie overhandigd.

Ook het plan van Netelenbos om een onderzoek te laten doen naar 'entreetoetsen' die elk vierjarig kind moet afleggen - om de eventuele leerachterstand al vroeg op te sporen - kreeg steun van de meerderheid van de commissie. Netelenbos wil op basis van deze toetsen scholen extra geld voor leerlingen met een leerachterstand toekennen. Nu krijgen scholen extra geld voor achterstandsleerlingen op basis van 'groepskenmerken' als het opleidingsniveau van de ouders en etniciteit.