Middelen die ozonlaag afbreken over aantal jaren uit produktie

WENEN, 8 DEC. Ministers van milieu uit 110 landen zijn het gisteren tijdens een conferentie over bescherming van de ozonlaag eens geworden over een verbod van de produktie van het ontsmettingsmiddel methylbromide in de geïndustrialiseerde landen in 2010. De produktie van minder gevaarlijke cfk's ('zachte' cfk's), die de verboden 'harde' cfk's vervangen, moet in 2030 afgelopen zijn. Methylbromide en 'zachte' cfk's breken de ozonlaag in de atmosfeer van de aarde af.

De ontwikkelingslanden zullen de produktie van methylbromide bevriezen in het jaar 2002. De produktie van 'zachte' cfk's zal door de ontwikkelingslanden en Rusland in het jaar 2006 worden bevroren. Een verbod op de produktie van beide middelen is voor ontwikkelingslanden vooralsnog niet voorzien.

Deze beperkte toezeggingen door de ontwikkelingslanden kwamen na lange discussies, waarbij alleen de geïndustrialiseerde landen bereid waren belangrijke concessies te doen. De EU en de Verenigde Staten, die aanvankelijk sterk van mening verschilden over een verdergaande reductie van beide ozonafbrekende middelen, kwamen een tussenweg overeen, waarbij de produktie van methylbromide eerder stopt dan de Europese landen wilden, terwijl de VS een concessie deed op het gebied van de 'zachte' cfk's, die de Europese landen juist zo snel mogelijk afgeschaft willen zien. 'Zachte' cfk's verblijven aanzienlijk korter in de atmosfeer dan 'harde' cfk's, waardoor ze twintig keer minder schadelijk zijn. Het goedkope ontsmettingsmiddel methylbromide is schadelijk door de grote schaal waarop het gebruikt wordt.

Milieu-organisaties toonden zich zeer teleurgesteld met de resultaten van de conferentie, die als volstrekt onvoldoende werden ervaren. Volgens een woordvoerder van de milieu-actiegroep Greenpeace zouden de 'zachte' cfk's veel sneller dan nu is voorzien moeten worden verboden, omdat ze naast een schadelijke werking op de ozonlaag ook meewerken aan het broeikaseffect.

De produktie van methylbromide zal in etappes teruggebracht worden. In het nu bereikte compromis zal in 2001 vijfentwintig procent worden verboden en in 2005 vijftig procent. In 2010 volgt dan een totaalverbod. Van de ontwikkelingslanden lagen bij een verbod van methylbromide met name China, Rusland en Kenia dwars. Kenia is opvallend, omdat het land relatief kleine hoeveelheden methylbromide gebruikt. Het land heeft een groeiende bloemen- en plantenindustrie. Het gebruik van methylbromide is in de Nederlandse land- en tuinbouw al jaren verboden. De Nederlandse minister van milieu De Boer was ook voorstander van een algeheel verbod van methylbromide. De Nederlandse delegatie was teleurgesteld met de uitkomst van de conferentie. (AFP, Reuter)