'Mestbeleid heeft pas in 2045 resultaat'

DEN HAAG, 8 DEC. Het voorgenomen mestbeleid van de ministers Van Aartsen (landbouw) en De Boer (milieu) zal pas over vijftig jaar resultaat voor het milieu opleveren. Dat blijkt uit een nog niet openbaar gemaakte studie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Volgens het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RiZa), die de studie uitvoerde, zal er pas in het jaar 2045 geen fosfaat meer wegspoelen naar het milieu. De nitraatvervuiling zou over vijftig jaar nog maar met zeventien procent zijn afgenomen. De drinkwaterbedrijven zullen honderden miljoenen guldens extra nodig hebben om het drinkwater te zuiveren.

Uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van landbouw blijkt dat ruim achtduizend banen verloren gaan als het mestbeleid van de ministers Van Aartsen en De Boer doorgang zal vinden. Dat is vijf keer zoveel dan het kabinet heeft ingecalculeerd.

Het LEI schat dat de financiële gevolgen van de strengere eisen een verlies van 4800 gulden voor een rundveehouderij in het jaar 2000 betekenen. Zeugenbedrijven gaan er gemiddeld drieduizend gulden op achteruit en een bedrijf met zowel zeugen als vleesvarkens zal 13.700 gulden verliezen. Het kabinet gaat uit van een verlies van duizend gulden voor een rundveehouderij en zevenduizend gulden voor een varkensbedrijf.

Van Aartsen, die de resultaten betwist, heeft het onderzoek gisteren aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet rekende erop dat door het invoeren van het nieuwe mestbeleid 1700 boeren zonder werk zouden komen zitten. De komende vijf jaar zullen er volgens het economisch instituut 8300 banen verloren gaan, daarvan zijn 4900 mensen boer. De rest van het werkgelegenheidsverlies zal plaatshebben in de toeleverende diensten en in de industriële industrie.

Van Aartsen vindt dat het LEI “appels met peren vergelijkt”. Het is volgens de minister niet juist om de kosten van het regionaal ammoniakbeleid mee te rekenen omdat het daar gaat om een interim wet die al in 1994 van kracht ging, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Van Aartsen wijst er verder op dat het LEI geen rekening heeft gehouden met de technologische ontwikkelingen die kunnen leiden tot lagere kosten van aanpassingen aan stallen. “Bedacht moet worden dat ook het innovatieve vermogen van de sector niet onderschat wordt; die kracht is in het verleden herhaaldelijk vertoond”, aldus Van Aartsen.