Kolossale klok zal zwijgen in de nacht

OSSENDRECHT, 8 DEC. De klok van St. Gertrudiskerk in Ossendrecht mag 's nachts niet meer slaan. Dat duurt al twee weken. En dat zal zo blijven, want burgemeester en wethouders van het ruim 5.000 zielen tellende Brabantse grensdorp hielden gisteren aan hun eerder ingenomen standpunt vast: tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends moet het kolossale uurwerk zwijgen. De klachten kwamen van een vlakbij het godshuis gelegen hotel. Het gebeier uit de galmgaten hield daar regelmatig gasten wakker, zo meldt de eigenaresse H. Nieuwenhuis van hotel-café-restaurant De Prins, die de maatregel van het gemeentebestuur als een overwinning begroet.

Een belangrijk deel van de plaatselijke bevolking ervoer het stilvallen van de klok als een nederlaag, maar wenst zich er niet bij neer te leggen. A. de Graaf is een van de actievoerders. Zij verzamelde 223 handtekeningen van bewoners uit de buurt van de St. Gertrudis. De lijst is aan het gemeentebestuur overhandigd. Nu burgemeester P. Rossou echter heeft laten weten voet bij stuk te houden, gaat De Graaf opnieuw de deuren langs. Samen met haar zus Jeannette. “En nu trekken we heel Ossendrecht rond”, roept ze strijdlustig. “Ik weet zeker dat we de meerderheid van de mensen achter ons krijgen.”

De Graaf (30) vindt zichzelf enigszins 'ouderwets' als het over de kerk gaat. “Maar er gaan al zo veel dingen verloren, cultuur en tradities, zeker in zo'n dorp. Dus die klok hoort erbij”, meent De Graaf. “Die hoteleigenaar moet niet zeuren. De kerk staat er al meer dan honderd jaar, zij zit pas sinds het begin van de jaren tachtig in De Prins. Toen zij begon, had ze zich moeten realiseren dat onze klok elk half uur slaat. Dag en nacht, ja.”

Volgens De Graaf storen met name bewoners van bejaardenhuis Mariahove zich aan het zwijgen van de klok. “Velen van hen hebben hun handtekening onder onze petitie gezet. Die vinden het geluid fijn. Ze zien niet meer zo goed 's nachts, dan komt dat slaan soms goed van pas. Natuurlijk zijn er in Ossendrecht ook mensen die het lekker stil vinden zonder de klok, maar het kunnen luisteren naar de tijd is belangrijker dan het zwijgen”, aldus De Graaf.

Plaatselijke prominenten als de pastoor van de St. Gertrudiskerk en oud-burgemeester Van Gils staan aan de kant van het protesterende volk. Van Gils vond het besluit van het bestuur zelfs heel jammer. “Ik vind het geluid van die klok mooi. En de zwaarste klok had iets bijzonders, omdat die vroeger nog dienst deed als alarm van de brandweer. Destijds waren er nog geen sirenes.”

Het verzet hielp vooralsnog allemaal niets: volgens B & W is er nu een einde aan de dorpsrel gekomen. Gemeente-secretaris H. Rutten leest voor uit de bepaling uit de Algemene Plaatselijke Verordening, die het gemeentebestuur deed besluiten de klok 's nachts het zwijgen op te leggen. 'Het is verboden handelingen te verrichten die voor een omwonende of overigen in de omgeving geluidshinder veroorzaken.' En daarom, weet Rutten, kwam een expert van klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten onlangs om de computer van het uurwerk anders af te stellen.

Bij hotel De Prins reageert men opgelucht. “Ik wil echt niet aan die kerk komen”, zegt eigenaresse Nieuwenhuis. “Maar de klok luidt te lang en te zwaar. Het hele gebouw is geïsoleerd maar onze gasten zetten 's nachts graag het raam open. Die mensen klaagden - ze blijven nu eenmaal niet lang genoeg om aan het lawaai te wennen. En vergeet niet dat veel van hen een goede nachtrust nodig hebben. Ze zijn hier niet met vakantie. Negenennegentig procent is werkzaam in de haven van Antwerpen, 's ochtends om zes, zeven uur zitten ze aan het ontbijt.”