Kabinet sust onrust in Kamer over uitkeringen

DEN HAAG, 8 DEC. Het kabinet gaat ervan uit dat het de komende jaren de sociale uitkeringen niet hoeft te verlagen en evenmin de duur ervan hoeft te beperken.

Dit lieten minister Melkert en staatssecretaris Linschoten gisteren in de Tweede Kamer weten. De bewindslieden van sociale zaken en werkgelegenheid susten daarmee een ruzie tussen de regeringsfracties van PvdA en VVD. Melkert en Linschoten wezen op de maatregelen in de sociale zekerheid die het kabinet al heeft getroffen of nog zal nemen. Als het parlement daarmee instemt, is wat hen betreft een discussie over de hoogte en de duur van de uitkeringen niet aan de orde.

Staatssecretaris Linschoten zei “de ambitie” te hebben het komend jaar “de klus te hebben geklaard” en dat er dus “geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn”. De mogelijkheid dat het kabinet zijn voornemens op het gebied van de sociale zekerheid niet zal kunnen waarmaken en er wel over de hoogte en duur van uitkeringen moet worden gesproken, noemde hij “een academische situatie”.

De ingrepen in de sociale zekerheid betreffen onder meer het goeddeels afschaffen van de Ziektewet, een nieuw premiestelsel voor en gedeeltelijke privatisering van de WAO, een beperking van de uitkeringen voor weduwen en weduwnaars, strengere eisen aan werklozen voordat ze voor een WW-uitkering in aanmerking komen, verlaging van de kinderbijslag en bezuinigingen op de AOW. Voor een deel zijn deze maatregelen gerealiseerd, voor een ander deel moeten ze nog door de Tweede en/of de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Het Kamerlid Adelmund van de PvdA toonde zich gerustgesteld door de toezeggingen van de bewindslieden. “Ik baseer me op de ambitie van de staatssecretaris, de minister en de fractievoorzitter van de VVD.” Zij herinnerde eraan dat VVD-leider Bolkestein eerder dit jaar in de Tweede Kamer heeft verklaard een discussie over de hoogte en de duur van de uitkeringen niet na te streven.

Adelmund had eerder deze week in de Kamer met een politieke crisis gedreigd als de VVD het komend jaar zou tornen aan de hoogte en duur van de uitkeringen. “Dan is het mooie tussen ons over en uit”, zei Adelmund toen. Aanleiding vormden een uitlating van het Kamerlid Van Hoof van de VVD dat de hoogte en duur van de uitkeringen voor zijn partij “niet heilig” zijn.

Adelmund erkende gisteren dat het regeerakkoord de mogelijkheid openlaat voor de regeringsfracties om wel over het niveau van de uitkeringen te gaan praten. Maar ze herhaalde dat dit wat betreft de PvdA niet aan de orde zal zijn. VVD'er Van Hoof daarentegen zei dat zijn fractie bij het debat over de herziening van het sociale stelsel, dat volgend jaar aan de orde is, het basisstelsel op de agenda zal zetten.