Het Parool denkt bij reorganisatie aan 'halve krant'

AMSTERDAM, 8 DEC. Bij Het Parool staan reorganisaties op stapel die moeten leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen bij de verliesgevende krant. Zo zullen er op de redactie arbeidsplaatsen verdwijnen en overweegt het Amsterdamse dagblad over te gaan op tabloid-formaat, ongeveer half zo groot als een gebruikelijke krantenpagina. Ook inhoudelijke veranderingen worden besproken.

Volgens hoofdredacteur S. van der Zee van Het Parool is het definitieve besluit nog niet gevallen, maar hij hoopt dat de directie en de redactie dat nog voor het einde van het jaar zullen doen. Het idee om op tabloid over te gaan, een formaat dat in het buitenland gebruikelijk is - zoals bij het Franse Libération en El Pais - noemt Van der Zee “een optie”, maar zegt daar “niet afwijzend” tegenover te staan.

Volgens bronnen binnen het bedrijf staan er 20 tot 30 arbeidsplaatsen op de tocht. Van der Zee erkent dat er banen zullen moeten verdwijnen, maar de getallen noemt Van der Zee “per se niet waar”. Volgens hem heeft de directie “geen getallen genoemd”. Over het aantal wordt momenteel “onderhandeld met de directie”. Van der Zee denkt dat de getallen in de wereld zijn gekomen omdat sommige redacteuren eigen berekeningen hebben gemaakt op basis van het bedrag dat door kostenbesparingen moet worden gerealiseerd. “Daarbij zijn onvergelijkbare dingen met elkaar vergeleken”. Hoeveel er bespaard moet worden, wil Van der Zee niet zeggen. Op dit moment biedt de redactie van Het Parool werk aan 122 mensen. De vraag of er bij de krant gedwongen ontslagen zullen vallen, staat volgens Van der Zee “niet ter discussie”.

Ook de mogelijke overgang op tabloid zal kostenbesparend moeten werken. “Het is geen zaak van investeringen”, zo zegt hoofdredacteur Van der Zee. De directie van de Perscombinatie die behalve Het Parool, ook het ongeveer quitte spelende Trouw en de winstmakende Volkskrant uitgeeft, wil bij monde van directeur Blom niet inhoudelijk reageren op de interne plannen.

Behalve over kostenbesparingen, wordt bij Het Parool ook gesproken over een inhoudelijke verandering van de krant, zo erkent Van der Zee. De discussie gaat ondermeer over de vraag of de krant die zich altijd als landelijk dagblad heeft gepresenteerd - maar wiens lezerskring zich concentreert rond de hoofdstad - een meer Amsterdams karakter moet krijgen. Waar die discussie naar toe gaat, wilde Van der Zee niet kwijt. Over nauwe samenwerking met het Rotterdams Dagblad wordt volgens Van der Zee op dit moment niet gesproken. Die samenwerking is mogelijke geworden sinds PCM eerder dit jaar de Dagbladunie (uitgever van NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en Rotterdams Dagblad) overnam.

Al vanaf april van dit jaar is een speciale commissie bij de Perscombinatie bezig met plannen om Het Parool uit de huidige malaise te halen. Volgens hoofdredacteur Van der Zee zijn de plannen bijgesteld na de overname van de Dagbladunie. Van der Zee noemt de plannen voor Het Parool sindsdien “resultaat gerichter”. “De eisen zijn strenger. Op termijn zullen we in de plus moeten komen. Tevoren was dat nog niet zo concreet gesteld.” Met de overname van de Dagbladunie troefde PCM ondermeer de Telegraaf af, maar moest zich wel fors in de schulden steken bij bankverzekeraar ING.

Hoe groot het verlies bij de krant is, wil Van der Zee niet zeggen. Ingewijden binnen en buiten het bedrijf beweren dat de officieel opgegeven oplage van Het Parool van net 100.000 zwaar is opgeklopt. Zij zeggen dat het in werkelijkheid zou gaan om niet meer dan 70.000 stuks. Van der Zee noemt die getallen “absolute onzin” en de bronnen “kwaardaardig”. “Er is de laatste tijd een soort boosaardig circuit ontstaan waarin wij zwart worden gemaakt”. Van der Zee wil niet zeggen wie zijn vijanden zijn, maar heeft wel “vermoedens”. Ook directeur Blom ontkent dat de werkelijke oplage van Het Parool een stuk lager zou liggen dan de “door accountants gecontroleerde” officiële cijfers laten zien.

    • Jaco Alberts