Gemeente Den Haag drinkt uit mokken

DEN HAAG, 8 DEC. Gemeenteambtenaren in Den Haag drinken vanaf vandaag hun koffie anders. Milieuwethouder J.E. van der Putten ontving gistermiddag het eerste exemplaar van ruim 3.900 'milieumokken'. De mok van aardewerk zal het plastic bekertje uit de automaat vervangen. De ontwerper is Richard Meier, de Amerikaanse architect van het nieuwe stadhuis in Den Haag.

De gemeente Den Haag volgt met het project het groeiend aantal bedrijven, ministeries en universiteiten in Nederland die al eerder zijn overgestapt op de milieubewuste drinkbeker. Zo heeft het ministerie van VROM al tweeëneenhalf jaar geleden in een keer alle plastic bekers weggegooid en vervangen voor aardewerk-mokken. Ook de Rijksuniversiteit Groningen kent sinds vorige week geen plastic bekertjes meer. Bezoekers van de kantine moeten voortaan uit een zelf aangeschafte kunststoffen beker drinken.

De Haagse mok is een uitvloeisel van het stadhuisproject dat in het najaar is afgerond. Architect Meier vond het een leuk idee om de bewoners van 'zijn' gebouw uit 'zijn' kop te laten drinken. Het zwarte ruitmotief op de mok sluit geheel aan bij de vormgeving van het complex aan het Spui.

Hoofd facilitaire dienstverlening gemeente Den Haag K. Tap vertelt over de lange en moeizame weg die de mok heeft afgelegd. “Het heeft ongeveer een half jaar geduurd. De mok is een paar keer over de oceaan gevlogen. De architect had - evenals bij het stadhuis - veel in te brengen. Meier, die overigens zelf de ontwerpkosten van de mok betaalde, wilde een echte grote Amerikaanse drinkbeker met een groot oor. Maar ons koffiegedrag is iets beperkter. Uiteindelijk hebben we een compromis bereikt. Een kleinere Nederlandse kop met een groot Amerikaans oor.”

Gemeente Den Haag heeft berekend dat met het project 600.000 plastic bekertjes per jaar kunnen worden bespaard. Zo'n 3.000 medewerkers drinken volgens de cijfers gemiddeld vier bekertjes per dag, zodat jaarlijks 2,4 miljoen bekertjes minder de weg naar de afvalberg maken.

Volgens gegevens van TNO worden jaarlijks 12.000 ton plastic bekers weggegooid, 2 procent van het totale huishoudelijk plastic afval. Het aandeel van plastic afval op de vele vuilstortplaatsen in Nederland wordt steeds groter. Plastic veroorzaakt problemen in de afvalverbrandingsinstallaties. Ze verhogen de verbrandingstemperatuur en vervuilen de uitstoot van gassen. De plastic-branche heeft enige jaren geleden een publiciteitscampagne gevoerd om het negatieve beeld van hun produkt om te vormen.

De Vereniging Inzake Distributie en diensten voor Automaten (VIDA) is van mening dat de bezwaren van de wegwerpbekers minimaal zijn. De milieubezwaren zijn nihil, meldt een VIDA-brochure. Het aandeel van automatenbekers in de Nederlandse afvalberg is 0,02 procent. Minder plastic bekertjes zullen volgens de vereniging de afvalproduktie nauwelijks verminderen. Bovendien bestaan er mogelijkheden voor recycling, zoals bij SIMA in Tilburg, de enige onderneming die wegwerpbekertjes kan recyclen. Het bedrijf is echter na een jaar herverwerken van de polystreen plastic bekertjes nauwelijks rendabel gebleken.

Of de milieumok van gemeente Den Haag slaagt is volgens hoofd facilitaire dienstverlening Tap de vraag. Het gebruik van de aardewerken mok is niet verplicht. Tap: “Haagse ambtenaren worden niet graag op hun vingers getikt.”