Felle strijd op de markt voor zaktelefoons

ROTTERDAM, 7 DEC. De concurrentieslag tussen Libertel en PTT Telecom is in alle hevigheid losgebarsten nu distributeurs van Libertel zaktelefoons voor nog geen vijftig gulden aanbieden.

Beide bedrijven exploiteren een GSM-net, een digitaal net voor zaktelefoons, en proberen zoveel mogelijk abonnees te trekken. Aan de spotgoedkope telefoons van Libertel is echter wel een abonnement bij het bedrijf gekoppeld. Na de introductie van een eigen GSM-net, eind september, werd Libertel de enige concurrent van PTT Telecom op het gebied van de mobiele telefonie. Door goedkopere telefoons en abonnementen aan te bieden probeert het bedrijf sindsdien haar marktaandeel te vergroten dat in verhouding met de PTT nog zeer klein is.

Beide aanbieders maken gebruik van zogenoemde serice providers om abonnementen te slijten. Service providers zijn schakels tussen de netaanbieders en de klant. Zij kopen 'telefoontikken' in bij de telefoonbedrijven en verkopen abonnementen via eigen distributeurs.

Libertel geeft deze tussenschakels momenteel een forse bonus op ieder abonnement dat zij verkoopt. De distributeurs trekken deze bonus af van de verkoopprijs van de zaktelefoons waardoor die voor de consument spotgoedkoop worden. De koper moet dan bij aanschaf wel een abonnement op het net van Libertel nemen van 12 maanden tot drie jaar anders mist de distributeur de bonus waardoor de telefoon duurder wordt.

Door deze ludieke introductie-actie kan distributeur Halfords momenteel zaktelefoons aanbieden voor vijftig gulden terwijl het apparaat, als geen abonnement bij Libertel wordt genomen, 700 gulden kost. De netaanbieder benadrukt wel dat het prijsverschil niet alleen het gevolg is van de bonus maar ook van het inkoopbeleid van haar distributeurs.

Door deze aanbieding worden zaktelefoons inclusief het abonnement bij Libertel veel goedkoper dan die van concurrent PTT Telecom. Toch is dit bedrijf niet bang voor veel concurrentie omdat haar abonnementsbestand nog steeds uitdijt. Feit is echter wel dat dezelde telefoon van het merk Nokia bij distributeurs van Libertel 399 gulden kost en een consument daar bij distributeurs van PTT Telecom 979 gulden voor moet neerleggen. Dit laatste bedrijf heeft echter wel drie netten voor mobiele telefonie terwijl Libertel er maar één heeft dat bovendien nog niet heel Nederland dekt. Abonnees bij Libertel krijgen vanwege deze tekortkoming een korting van 40 procent op het abonnement. Als volgend jaar het bedrijf echter een landelijk dekkingspercentage van 98 procent behaalt, zoals het nu verwacht, vervalt deze korting.

De Consumentenbond rekende vorige maand uit dat gespreks- en abonnementkosten bij Libertel 10 tot 12 procent goedkoper zijn dan bij PTT Telecom. De bond waarschuwde de consument toen voor de zeer goedkope telefoons en de daaraan gekoppelde abonnementen. De gemiddelde beller, die ongeveer twintig gesprekken per maand voert, betaalt volgens de bond duizend gulden per jaar. De PTT bestrijdt de uitkomst van dit onderzoek omdat de gemiddelde beller niet representatief zou zijn. De bond weet nog niet hoeveel de consument goedkoper uit is door de nieuwe actie van Libertel, maar verwacht wel dat dit aanzienlijk is doordat de aanschaf van een zaktelefoon beduidend goedkoper is. Wel zegt een woordvoerder meer concurrentie verwacht te hebben van het tweede telefoonbedrijf.

Libertel is een nieuwe aanbieder op de markt van mobiele telefonie en moet zijn plaats nog veroveren op de markt. In maart van dit jaar kreeg het bedrijf een vergunning om een tweede GSM-net, naast dat van de PTT, aan te leggen en te exploiteren. De onderneming nam dit net op 29 september van dit jaar in gebruik en heeft momenteel rond de 16.000 abonnees. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) beklemtoonde bij die gelegenheid het belang van concurrentie en de impuls dat dit de markt zou geven.