EZ scheldt oude schuld van Rood Testhouse kwijt

Het technologiebedrijf Rood Testhouse International (Rood Technology) hoeft een door het Ministerie van Economische Zaken verstrekte premie niet terug te betalen. Rood had hiervoor een voorziening van 1.699.000 gulden genomen. Dat bedrag komt nu vrij als buitengewone bate en zal vrijvallen ten gunste van het resultaat van 1995. De bate zal echter grotendeels worden gecompenseerd met buitengewone lasten ontstaan door de eerder dit jaar aangekondigde voortgaande reorganisatie, alsmede door de kosten van de twee aandelenplaatsingen die eerder dit jaar tot stand kwamen.

Rood Testhouse, dat zich vooral bezig houdt met het testen van chips, had enige jaren een dispuut met het ministerie over de terugbetaling van de 1,7 miljoen gulden, geld dat in 1988 was verstrekt aan een dochter Rood Testhouse Limburg.

De directie blijft bij de eerder gedane uitspraak dat de netto winst over het tweede halfjaar hoger uitkomt dan de over de eerste zes maanden van 1995 gerealiseerde winst van 1,1 miljoen gulden.